bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Dokumenty – Covid

  /    /  Dokumenty – Covid

→ Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. – Zobacz więcej

→ List do Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa mazowieckiego – Zobacz więcej

→ Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Baniosze w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Zobacz więcej

→ Procedura organizacji pracy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Baniosze w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Zobacz więcej

→ Procedura przyprowadzania i obierania dziecka ze szkoły przez rodzica/opiekuna w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Zobacz więcej

→ Procedura przyprowadzania i obierania dziecka z Oddziału Przedszkolnego przez rodzica/opiekuna w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Zobacz więcej

→ Procedury postępowania na wypadek zakażenia lub zachorowania na COVID-19 w Szkole Podstawowej w Baniosze – Zobacz więcej

→ Plan zajęć wspomagających – Zobacz więcej

Skip to content