bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Obiady

  /    /  Obiady

Stołówka szkolna:

  • Intendent nie przyjmuje opłat. Wszelkie opłaty należy uiszczać bezpośrednio na podane konto bankowe w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia każdego miesiąca. Informujemy, że od wszelkich należności będą naliczane odsetki ustawowe. Brak wpłaty spowoduje niewydanie dziecku obiadu w dniu następnym.

Opłata za obiady w miesiącu maju:

  • Wyżywienie dzienne (oddziały przedszkolne):

18 * 13 = 234 zł

 

  • Obiad (klasy 1-8):

15 * 7 zł = 105 zł

Dni 2,14,15,16,31 maja nie są liczone do opłaty

 

 

Proszę o terminowe wpłaty do 10. dnia każdego miesiąca

 

 

Opis przelewu:

Nr konta: 69 8003 0003 2001 0003 3008 0010

Tytułem: Imię, nazwisko, klasa lub oddział przedszkolny.
Opłata za wyżywienie w danym miesiącu.

Ważne informacje:

  • Wpłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca
  • W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie dziecku nie zostanie wydany obiad w dniu następnym
  • Obiady, które nie zostały odwołane, nie będą odliczane.
  • W przypadku nieobecności dziecka obiad odwołujemy w dzień poprzedzający wydawany posiłek do godziny 15.00 SMSem pod numerem telefonu 505 671 752
  • Diety dla dzieci z alergiami pokarmowymi tylko na podstawie zaświadczenia od lekarza.
  • Zapisy na obiady w stołówce szkolnej
Skip to content