bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Wywiadówki

  /    /  Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

06.09.2023r. – Wybory do Rady Rodziców, zapoznanie z zasadami oceniania

25.10.2023r. – Przekazanie informacji o bieżących wynikach edukacyjnych uczniów

29.11.2023r. – Przekazanie informacji o przewidywanych zagrożeniach

11.01.2024r. – Przekazanie informacji o wynikach edukacyjnych uczniów w pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/2024

27.03.2024r. – Przekazanie informacji o bieżących wynikach edukacyjnych uczniów

15.05.2024r. – Przekazanie informacji o propozycjach ocen końcoworocznych

Godziny zebrań z rodzicami

17.00 – Rodzice uczniów klas 0-3

18.00 – Rodzice uczniów klas 4-8

Skip to content