bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Wywiadówki

  /    /  Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

07.09.2022r. – Wybory do Rady Rodziców, zapoznanie z zasadami oceniania

26.10.2022r. – Przekazanie informacji o bieżących wynikach edukacyjnych uczniów

07.12.2022r. – Przekazanie informacji o przewidywanych zagrożeniach

25.01.2023r. – Przekazanie informacji o wynikach edukacyjnych uczniów w pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023

19.04.2023r. – Przekazanie informacji o bieżących wynikach edukacyjnych uczniów

24.05.2023r. – Przekazanie informacji o propozycjach ocen końcoworocznych

Godziny zebrań z rodzicami

17.00 – Rodzice uczniów klas 0-3

18.00 – Rodzice uczniów klas 4-8

Skip to content