bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Dodatkowe informacje

  /    /  Dodatkowe informacje

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

09.09.2020r – Wybory do Rady Rodziców, zapoznanie z zasadami oceniania

28.10.2020r – Przekazanie informacji o bieżących wynikach edukacyjnych uczniów

09.12.2020r – Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych

14.01.2021r – Przekazanie informacji o wynikach edukacyjnych uczniów w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021

17.03.2021r – Przekazanie informacji o bieżących wynikach edukacyjnych uczniów

28.04.2021r – Przekazanie informacji o bieżących wynikach edukacyjnych uczniów

26.05.2021r – Przekazanie informacji o propozycjach ocen końcoworocznych

Pomocne linki

→ E-dziennik instrukcja   Zobacz więcej

→ Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych obowiązujące w Szkole Podstawowej w Baniosze   Pobierz dokument

Skip to content