bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Wywiadówki

  /    /  Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

02.09.2021r. – Wybory do Rady Rodziców, zapoznanie z zasadami oceniania

27.10.2021r. – Przekazanie informacji o bieżących wynikach edukacyjnych uczniów

08.12.2021r. – Przekazanie informacji o przewidywanych zagrożeniach

19.01.2022r. – Przekazanie informacji o wynikach edukacyjnych uczniów w pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022

16.03.2022r. – Przekazanie informacji o bieżących wynikach edukacyjnych uczniów

27.04.2022r. – Przekazanie informacji o bieżących wynikach edukacyjnych uczniów

25.05.2022r. – Przekazanie informacji o propozycjach ocen końcoworocznych

Godziny zebrań z rodzicami

17.00 – Rodzice uczniów klas 0-3

18.00 – Rodzice uczniów klas 4-8

Skip to content