bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Złota Księga 2017/2018

  /    /  Złota Księga 2017/2018

Karolina Zientarska

Prawdziwą jej pasją jest pływanie, które doskonali od wielu lat. Jest czynną zawodniczką Integracyjnego Klubu Sportowego w Konstancinie – Jeziornie. Posiada licencję Polskiego Związku Pływackiego.
Najważniejsze sukcesy sportowe Karoliny to:
– I miejsce 100 m styl klasyczny – Otwarte Mistrzostwa Okręgu Warszawsko–Mazowieckiego, Warszawa 2015
– II miejsce 100 m styl klasyczny – Od Młodzika po Olimpijczyka, Warszawa 2015
– II miejsce 200 m styl klasyczny – Grand Prix Warszawsko–Mazowieckiego Okręgu Związku Pływackiego, Warszawa 2015
– I miejsce 100 m i 200 m styl klasyczny – Grand Prix Warmii i Mazur w Pływaniu, Olsztyn 2016
– I miejsce 200 m styl klasyczny, 400 m styk zmienny, II miejsce 50 m i 100 m styl klasyczny – Grand Prix Warszawsko–Mazowieckiego Okręgu Związku Pływackiego, Warszawa 2016
– III miejsce 50 m i 100 m styl klasyczny – Memoriał Henryka Kosakowskiego, Lublin 2016
– I miejsce 50 m, 100 m, i 200 m styl klasyczny, III miejsce 100 m styl zmienny – Międzynarodowe Grand Prix Warmii i Mazur, Olsztyn 2017
– III miejsce 50 m styl klasyczny – Arena Grand Prix Puchar Polski, Lublin 2018
– II miejsce 50m styl klasyczny, 200 m styl zmienny oraz III miejsce 100 m i 200 m styl klasyczny – Otwarte Wiosenne Mistrzostwa Okręgu warszawsko Mazowieckiego, Pruszków 2018
– I miejsce 50 m styl klasyczny, II miejsce 100 m i 200 m styl klasyczny i III miejsce 50 m styl motylkowy – Aren Grand Prix Puchar Polski, Warszawa 2018.
Te liczne sukcesy świadczą nie tylko o talencie Karoliny, ale są dowodem jej ogromnego zdyscyplinowania i determinacji w dążeniu do celu. Sport przecież „rzeźbi nie tylko ciało, ale i charakter”. Patrząc na Karolinę, nikt nie uwierzyłby, ile siły, hartu ducha jest w tej drobnej, skromnej dziewczynie. Jej systematyczna praca, często ponad siły, wola walki i samodyscyplina to cechy niezmiernie rzadkie u młodego człowieka. Cechy, które pozwalają wierzyć, że Karolina odnosić będzie sukcesy nie tylko na arenie sportowej, ale rozsądnie, ciekawie i z wielką odpowiedzialnością zaplanuje swoje życie.

Adrian Parol

„Nauka to podróż, która trwa przez całe życie.
Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań,
na które warto poznawać odpowiedzi . . . ”

Dla Adriana Parola przygoda z edukacją rozpoczęła się już od najmłodszych lat. Pracowitość, ambicja i inteligencja to jego najlepsze cechy. Jest uosobieniem wzorowego ucznia. Adrian wyróżnia się wzorową postawą i wysoką kulturą osobistą, co mogliśmy zauważać na co dzień w relacjach szkolnych.
Adrian to chłopiec o wielu talentach: polonistycznych, matematycznych, historycznych, artystycznych. W swoją edukację gimnazjalną wkładał wiele pracy i wysiłku. Co roku otrzymywał wysokie wyniki na świadectwach szkolnych. Średnia powyżej 5,3 pozwoliła mu na trzykrotne odebranie stypendium naukowego Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Uzyskując w bieżącym roku szkolnym wysokie wyniki pretenduje po raz kolejny do tej prestiżowej nagrody.
Zaangażowanie Adriana w życie szkoły było też obecne na polu artystycznym i sportowym. Rokrocznie – w roli aktora lub konferansjera – bierze udział w licznych uroczystościach środowiskowych: jasełkach, gminnych uroczystościach z okazji DEN, odsłonięcia pomnika poświęconego Cichociemnym, Dniach Papieskich, dbając o wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.
Adrian to sumienny uczeń konsekwentnie realizujący plany, znający swoje mocne strony i uparcie dążący do celu.

Martyna Kuklewska

Martyna Kuklewska to uczennica klasy IIIB, która co roku uzyskiwała wysokie średnie. W tym roku, po raz kolejny, jest stypendystką Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Osiągnęła średnią ocen 5,33. Dobre wyniki uzyskała też z egzaminów gimnazjalnych. Wzorowo wypełniała obowiązki ucznia otrzymując świadectwa z wyróżnieniem przez wszystkie lata nauki w gimnazjum.
Uczennica angażowała się w życie artystyczne szkoły i działania podejmowane przez zespół klasowy. Brała udział w akademiach, a także śpiewała w szkolnym chórze. Wiele uroczystości szkolnych uświetniała grą na pianinie. Zawsze obowiązkowa. Brała udział w licznych konkursach przedmiotowych, szkolnych i gminnych.
Poza lekcjami Martyna doskonaliła swoje umiejętności taneczne w Zespole „Przepióreczka” i „Sonata” działających pod opieką GOSiR Konstancin–Jeziorna. Oba zespoły osiągają sukcesy na przeglądach artystycznych, zajmując czołowe miejsca na szczeblu wojewódzkim międzynarodowym. Ostatnie osiągnięcia to: XXXVI Przegląd Zespołów Artystycznych – „FAZA 2016”, Koncert Laureatów Warszawa Wola – Amfiteatr „Sonata” – III miejsce, „Przepióreczka” – I miejsce. XXXVII Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych – I miejsce, kategoria taneczna. Ponadto zespoły występują na festynach oraz różnych imprezach organizowanych w Warszawie i w okolicznych miejscowościach. Martyna jest osobą bardzo zaangażowaną w sukcesy zespołu, godnie reprezentuje gminę w kraju i za granicą.
Martyna to uczennica ambitna, nastawiona na rozwijanie swoich zdolności i umiejętności.

Skip to content