bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Złota Księga 2015/2016

  /    /  Złota Księga 2015/2016

Maria Zulczyk

Śpiewająco rozpoczęta nauka w gimnazjum, od festynu z okazji 150 rocznicy założenia Solca i na ślubowaniu klas I piosenką „Rzeka marzeń” w wykonaniu Marysi, kończy się również śpiewająco, uhonorowaniem sumiennej pracy i wzorowej postawy uczniowskiej wpisem do Złotej Księgi Uczniów. Wpatrzona w postać świętego Jana Pawła II, dla którego czci występowała podczas Dni Papieskich i uroczystości kanonizacyjnych, zgłębiała wiedzę o Jego życiu i pontyfikacie, dzięki czemu zdobyła tytuł Laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Janie Pawle II. Wierna Jego nauczaniu nie mogła od siebie nie wymagać, toteż angażowała się w wielorakie działania: naukowe, artystyczne i społeczne. Lekkie pióro i dobry styl przynosiły sukcesy w konkursach literackich, wiedza z zakresu biologii zaowocowała kwalifikacją do etapu rejonowego Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Biologii oraz konkursu tematycznego „Na pomoc owadom”.
Wysokie wyniki w nauce stały się podstawą do przyznania Marysi Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria dla uzdolnionej młodzieży w roku szkolnym 2014/15 za średnią 5,3 i w roku 2015/2016 – za średnią 5,38.
Uformowana artystycznie, odgrywała w przedstawieniach szkolnych i środowiskowych różnorakie role – pięknej Kleopatry czy dzikiej diablicy, sanitariuszki z powstania czy warszawianki z lat 50–tych, zawsze z pełnym zaangażowaniem, doskonałym przygotowaniem i talentem.
Praca w samorządzie uczniowskim i podjęty wolontariat na rzecz programu „Szkoła wolna od dopalaczy” oraz Fundacji WOŚP są świadectwem wielkiego serca Marysi dla innych ludzi i jej życzliwości.

Izabela Puchalska

Uczennica na piątkę z plusem – w przypadku Izy to powiedzenie nabiera znaczenia dosłownego, ponieważ uzyskana przez nią średnia ocen na koniec klasy trzeciej wynosi dokładnie 5,5 i jest to najwyższa średnia w szkole. Do najwyższych not Iza może dodać dwa maksymalne wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym: z języka angielskiego – na poziomie podstawowym oraz poziomie rozszerzonym.
Próbowała sił w wielu dziedzinach i w wielu odniosła sukcesy: w konkursach literackich, w tym ostatni na opowiadanie kryminalne, z historii dla uczczenia 1050 rocznicy chrztu Polski – Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Początki Państwa Polskiego”, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II, w którym zdobyła tytuł laureata, kuratoryjne konkursy przedmiotowe z języka angielskiego i z biologii, w których zakwalifikowała się do etapu rejonowego, Gminna Liga Naukowa oraz wiele konkursów na poziomie szkolnym. Dwukrotnie otrzymała stypendium Burmistrza za osiągnięcia naukowe.
Zawsze skromna i grzeczna, skupiona na szkolnych zadaniach i obowiązkach, w życiu artystycznym szkoły angażowała się w powierzane role bez reszty, czy to była rola anioła czy też diabła w jasełkach; w przedstawieniu z okazji kanonizacji Jana Pawła II, Dni Papieskie, akademie o charakterze historycznym – Iza nigdy nie zawiodła a jej kreacje aktorskie wywoływały wzruszenie u publiczności. Mając niezwykłe zdolności informatyczne przygotowywała wiele materiałów, służących innym uczniom do pogłębiania wiedzy oraz publikowała na stronach internetowych.
Na szczególną uwagę zasługuje jej prezentacja przygotowana ku czci żołnierzy wyklętych, którą opublikowano na stronie Stowarzyszenia Razem dla Góry Kalwarii.
Dobroć swego serca okazała pracując jako wolontariuszka w szkolnym programie profilaktycznym „Szkoła wolna od dopalaczy” oraz podczas akcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Magdalena Murawska

Bycie humanistką w przypadku Magdy oznacza prawdziwego człowieka renesansu, rozwijającego się wielostronnie, siegającego do różnych dziedzin wiedzy, nieustannie doskonalącego się w byciu człowiekiem. Zawsze przygotowana do lekcji, pilna i w pełni zainteresowana odkrywała prawdę o świecie na lekcjach z wszystkich przedmiotów szkolnych. Zaowocowało to najwyższym w szkole wynikiem z egzaminu gimnazjalnego, wynoszącym 95% – to średnia ze wszystkich części egzaminu. Jednakże język ojczysty jest dla Magdy najważniejszy. Dwukrotnie uzyskała tytuł finalistki w Kuratoryjnym Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego, wzięła udział w niemal wszystkich konkursach literackich i językowych organizowanych przez szkołę oraz na pozostałych poziomach, uzyskała wynik maksymalny z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, rzecz jasna, z języka polskiego. Trzykrotnie spełniła wymagane kryterium do otrzymania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria. W ostatnim roku nauki uzyskała średnią ocen 5,44.
Profesjonalizm, wspaniała dykcja i doskonała interpretacja tekstu, z którym Magdzie przychodziło się zmierzyć, czyniły z niej narratora wielu przedstawień i konferansjera uroczystości szkolnych i gminnych. Występowała podczas gminnych obchodów rocznicy wybuchu wojny, na akademiach z okazji Święta Niepodległości oraz Święta Konstytucji, a także podczas szkolnego Dnia Barw Narodowych, w jasełkach i wieczornicach ku czci Świętego Jana Pawła II.
Na tegorocznym festynie szkolnym wystąpiła zaś w zupełnie innej roli – jako scenarzystka i reżyser przedstawienia o Asterixie, w którym ujawniły się jej talent organizatorski i wielka inteligencja emocjonalna. Pod tajemniczym uśmiechem i pozornym opanowaniem kryje się bowiem wrażliwa poetka, sięgająca do liryki jako środka wyrazu dla swoich emocji, ilekroć coś ją poruszy. Szczególną uwagę zwraca również fakt, że Magda nie boi się wyzwań i poszukuje nowatorskich rozwiązań, jak choćby na lekcjach historii, gdy zamiast zadanego referatu napisała krótką powieść historyczną.
Zawsze przez uczniów i nauczycieli była wskazywana jako wzór do naśladowania.

Agnieszka Furmańska

Talent i pracowitość to dwa składniki potrzebne do sukcesu. Te dwie cechy nosi w sobie Agnieszka Furmańska. Jest to uczennica, która nadaje się do wszystkiego. To urodzona artystka, tancerka i poetka, pełna optymizmu, werwy i zapału do pracy. Jest też typem społecznika i doskonałego organizatora. Z wrodzonym uśmiechem i serdecznością realizowała swoje pomysły w samorządzie szkolnym i klasowym, pełniąc funkcje przewodniczącej i wiceprzewodniczącej. Wyróżniała się aktywnością społeczną, często pełniła rolę konferansjerki podczas szkolnych uroczystości.
Agnieszka to pasjonatka literatury. Brała udział w wielu konkursach literackich i zajmowała w nich wysokie miejsca. W Ogólnopolskim Konkursie Czytania ze Zrozumienie pod patronatem PAN zdobyła tytuł laureatki. Jej ballada pt. „Niewolnicza kara” zdobyła wyróżnienie w Gminnym Konkursie Literackim „Cała Góra Wierszy”. Jako miłośniczka książek mocno zaangażowała się w Szkolną Akcję Czytelniczą.
Agnieszka to dziewczynka, która wiele robi dla innych, nie chwaląc się tym głośno. Jej szlachetna postawa ujawniła się w działaniach charytatywnych, których podjęła się ze świadomością i wielkim poświęceniem. Prowadziła zbiórki w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Szlachetnej Paczki. Angażowała się w wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Pomagała w nauce dzieciom z rodzin objętych pomocą ośrodka, organizowała im zajęcia. Wzięła udział w przygotowaniu Dnia Matki i spotkania „Trzeźwy rodzic – lepszy start”. Uczestniczyła w warsztatach „Wolontariat – szansa dla integracji”. Zdobyła się również na bardzo ważny, osobisty gest. Swoje piękne, długie włosy ścięła na potrzeby Fundacji „Rak&Roll” w ramach akcji „Daj włos”.
Angieszka to uczennica, która z całą pewnością jest wzorem do naśladowania. Nie przechodzi obojętnie wobec drugiego człowieka, a pomoc, którą udziela innym jest dla niej źródłem satysfakcji i impulsem do dalszego osobistego rozwoju.

Rafał Matusik

„Grzeczność nie jest nauką łatwą, ani małą”, te słowa zaczerpnięte z Mickiewiczowskiej epopei doskonale opisują charakter i postawę Rafała Matusika. Jest to uczeń pełen dobrych manier, taktu, serdeczności i kultury. Jego mimika, ruch ciała, sposób wysławiania się, uśmiech i postępowanie nawet w drobnych sprawach, budzą szacunek i sympatię u ludzi. Patrzeć na Rafała to tak, jakby czytać poradnik savoir vivre’u.
Rafał to chłopiec uzdolniony w wielu dziedzinach. Doskonały polonista, wspaniały historyk i świetny matematyk. Na egzaminie gimnazjalnym uzyskał bardzo wysokie wyniki z części humanistycznej, a matematykę napisał na 100%. Brał udział w XII Wojewódzkim Maratonie Matematycznym w Wyszkowie a w Ogólnopolskim Konkursie Czytania ze Zrozumieniem pod patronatem Polskiej Akademii Nauk otrzymał tytuł laureata.
Rafał to uczeń, który potrafi od siebie wymagać, nawet gdy inni od niego nie wymagają. Nic w tym dziwnego, gdyż obrał sobie za wzór postawę samego Jana Pawła II i doskonale zgłębił wiedzę na temat Papieża Polaka. Dwukrotnie wziął udział w Konkursie Kuratoryjnym z Wiedzy o Janie Pawle II i uzyskał za pierwszym razem tytuł laureata, za drugim – finalisty.
Uczeń ten jest wzorem rzetelności i sumienności. Nigdy nie odmawia pomocy, chętnie służy radą i wsparciem kolegom i koleżankom.

Skip to content