bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  Wybory patrona szkoły

Wybory patrona szkoły

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Baniosze 14.10.2021 zdecydowała rozpocząć procedury mające na celu wybór patrona szkoły. Do 19 listopada zgłaszano kandydatury, które znalazły się na liście wyborczej:
Szkoła imienia Barw Narodowych
Szkoła imienia Polski Niepodległej
Szkoła imienia Majora Aleksandra Tarnawskiego
Szkoła imienia Cichociemnych Spadochroniarzy im. Armii Krajowej
Szkoła imienia Chrztu Polski.
Propozycje zostały zaprezentowane w formie gazetek na szkolnym korytarzu, a poprzedziły je intensywne rozmowy z rodzicami na zebraniu oraz uczniami na lekcjach, m.in. godzinach wychowawczych, historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego.
Dnia 15 grudnia 2021 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem i regulaminem dotyczącym wyboru patrona szkoły, odbyło się głosowanie w godzinach 8.00 – 15.00. Uczestniczyło w nim 299 osób (uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły).
Po zliczeniu kart wyborczych przez komisję w składzie:

  1. Anna Zięba
  2. Bożena Stańczyk
  3. Wioletta Rybicka
  4. Julia Sieroń

Wyniki przedstawiają się następująco :
Szkoła imienia Polski Niepodległej – 38 %
Szkoła imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej – 33%
Szkoła imienia Majora Aleksandra Tarnawskiego – 14%
Szkoła imienia Barw Narodowych – 10%
Szkoła imienia Chrztu Polski – 4%.
Niniejszym zdecydowano większością głosów, iż Szkoła Podstawowa w Baniosze będzie nosiła imię Polski Niepodległej.

Wyniki wyborów:

 

Skip to content