bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Statut szkoły

  /    /  Statut szkoły

→ Statut Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Baniosze – Zobacz więcej

→ Uchwała nr 14/2022/2023 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Polski Niepodległej w Baniosze z dnia 23 listopada 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Baniosze – Zobacz więcej

→ Procedura wprowadzania zmian w statucie Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Baniosze – Zobacz więcej

→ Program Wychowawczo–Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Baniosze im. Polski Niepodległej w Baniosze – Zobacz więcej

→ System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Baniosze – Zobacz więcej

→ Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych – Zobacz więcej

→ Plan pracy Szkolnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa – Zobacz więcej

Skip to content