bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Samorząd

  /    /  Samorząd

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:

  • Aleksandra Borowiecka – przewodnicząca
  • Paweł Trzaska – wiceprzewodniczący
  • Maciej Bieniak – sekretarz

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:

  • Anna Zięba
  • Dorota Adamska

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego

1. Do Samorządu Uczniowskiego może kandydować uczeń klasy VII szkoły podstawowej lub II albo III gimnazjum zgłoszony indywidualnie lub przez grupę uczniów (z każdej klasy musi być zgłoszony dokładnie jeden kandydat), który ma:

a. minimum dobrą ocenę z zachowania za poprzedni rok szkolny;
b. dobrą frekwencję;
c. osiąga zadowalające wyniki w nauce.

2. Kandydat musi mieć poparcie opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
3. Termin zgłaszania kandydatów mija w piątek 22 września 2017 roku.
4. Kandydat ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej, którą może rozpocząć bezpośrednio po akceptacji swojej kandydatury przez opiekuna SU.
5. W ramach kampanii wyborczej dopuszcza się:

a. rozdawanie ulotek;
b. wywieszanie plakatów na tablicy Samorządu Uczniowskiego oraz w innych miejscach szkoły (po uzgodnieniu z opiekunem SU lub innym nauczycielem);
c. organizowanie spotkań przedwyborczych w czasie przerw oraz na godzinach wychowawczych za zgodą wychowawcy klasy;
d. bezpośredniego zaprezentowania swojego programu wyborczego, podczas spotkań na godzinach wychowawczych.

6. Głosowanie odbędzie się w środę 27 września 2017 roku.
7. Uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie klas IV–VII szkoły podstawowej, II–III gimnazjum oraz nauczyciele.
8. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, równy i powszechny poprzez wrzucenie do urny przez uprawnionego do głosowania ucznia lub nauczyciela kartki z zaznaczonym za pomocą krzyżyka nazwiskiem faworyta.
9. Głos jest nieważny, jeśli karta jest zniszczona lub gdy zaznaczono więcej niż jedno nazwisko.

Dodatkowe informacje

→ Informacje o pracy Samorządu w roku szkolnym 2020/2021 na blogu –  Zobacz więcej

→ Informacje o pracy Samorządu w roku szkolnym 2019/2020 na blogu –  Zobacz więcej

→ Informacje o pracy Samorządu w roku szkolnym 2018/2019 na blogu –  Zobacz więcej

→ Informacje o pracy Samorządu w roku szkolnym 2017/2018 na blogu –  Zobacz więcej

Skip to content