bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Dokumenty

  /  Dokumenty

→ Statut Szkoły Podstawowej w Baniosze – Zobacz więcej

→ Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej – Zobacz więcej

→ Program Wychowawczo–Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Baniosze na rok szkolny 2018/2019 – Zobacz więcej

→ Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych – Zobacz więcej

→ Plan pracy Szkolnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa – Zobacz więcej

Skip to content