bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

czerwiec 2011

  /    /  czerwiec

Tanecznym krokiem, przy dźwiękach poloneza, uczniowie klas trzecich wkroczyli na salę gimnastyczną czarując wszystkich wdziękiem, gracją, a przede wszystkim kunsztem tanecznym. Następnie młodzież zaprosiła gości na „Wędrówkę z Małym Księciem”. Mądrze i dojrzale słowami poezji i piosenki mówiła o przyjaźni, odpowiedzialności i miłości. Po części artystycznej nastąpiła chwila rozliczeń i podsumowań. Dyrektor szkoły Pan Dariusz Słapek wraz z wychowawczyniami Panią Moniką

Dnia 22 czerwca 2011 roku uczniowie klas szóstych otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, nagrody i dyplomy. Długo czekali na ten dzień. W tym ważnym momencie towarzyszyli im: Dyrekcja Szkoły p. Dariusz Słapek i p. Marianna Zulczyk oraz wychowawcy: p. Małgorzata Chaber i p. Robert Michota, Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria p. Dariusz Zieliński, Grono Pedagogiczne, rodzice, personel administracyjny, przedstawiciele władz gminnych

Projekt realizowany był w obydwu klasach II Gimnazjumw Baniosze, wzięło w nim udział 62 uczniów podzielonych na zespoły zadaniowe. Trwał 3 miesiące i nosił tytuł „Czy są wśród nas autorytety?” Zarówno dla uczniów jak i dla nauczyciela kierującego projektem było to wyzwanie, gdyż po raz pierwszy projekt edukacyjny stał się obowiązkowym elementem gimnazjalnej edukacji, a także dlatego, że tak wielka

Celem projektu było zdobycie wiedzy o odkryciach geograficznych i podróżnikach poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, następnie jej selekcja. W ten sposób doskonaliliśmy nasze umiejętności wyszukiwania i opracowywania informacji. Na lekcji wychowawczej zostaliśmy poinformowani o przepisach prawa dotyczących realizacji projektu w gimnazjum oraz o głównych założeniach tej metody. Nasz zespół klasowy podzielony został losowo na 8 grup, każda grupa wybrała swojego

Skip to content