bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Projekty gimnazjalne

  /  Projekty gimnazjalne

Cel ogólny: 1. Poszerzenie wiedzy dotyczącej węglowodanów – zastosowanie i znaczenie w organizmie człowieka. Cele szczegółowe: 1. Pogłębianie zainteresowań problematyką prozdrowotną. 2. Rozwijanie umiejętności twórczej realizacji zadań, samodzielnego poszukiwania informacji. 3. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie, podziału zadań, właściwej organizacji, sprawnego komunikowania się. 4. Rozwijanie aktywności twórczej w prezentacji wyników podejmowanych działań. Duża satysfakcję sprawiła uczniom realizacja projektu. Wszystkie cele i zadania zostały zrealizowane w formie prezentacji

Celem projektu było: przybliżenie wiedzy historycznej o formacji cichociemnych, zapoznanie z życiem i działalnością podporucznika Aleksandra Tarnawskiego, pielęgnowanie tożsamości narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie zdolności artystycznych, kształtowanie umiejętności pracy w grupie. Uczniowie realizujący projekt zdobywali wiadomości dotyczące formacji Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, opracowywali je na lekcjach historii, zajęć z wychowawcą oraz na spotkaniach projektowych. Przygotowali gazetkę ścienną – „Ostatni Cichociemny w

Uczennice klasy 2a gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 realizaują projekt gimnazjalny, którego celem jest zaprojektowanie i stworzenie koszulek promijących naszą szkołę podczas imprez i uroczystości szkolnych oraz lokalnych. Owocem ich pracy są trzy projekty: Teraz czekamy na Twoje zdanie. Zachęcamy do udziału w ankiecie: A którą koszulkę Ty wybierasz? Pomóż nam wybrać koszuklę, która stanie się wizytówką naszej szkoły :) Mierzalnym efektem realizowanego projektu są

Skip to content