bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Projekty gimnazjalne

  /  Projekty gimnazjalne

Celem projektu było: – wskazanie najcenniejszych walorów przyrodniczych, historycznych i kulturalnych naszego regionu, – edukacja regionalna młodego pokolenia. Podczas realizacji projektu uczennice dokonały burzy mózgów dotyczącej tematu, jaki ich zdaniem jest najbardziej potrzebny pogłębienia, przeprowadziły wśród społeczności szkolnej i pozaszkolnej ankiety, dokonały ich analizy. Zwieńczeniem prac projektowych była eskapada terenowa, podczas której zostały zaprezentowane najważniejsze atrakcje naszego regionu. Uczniowie biorący w niej udział

Celem projektu było: – poznanie walorów turystycznych wybranych „miejsc” Europy, – kształtowanie umiejętności wyszukiwania i opracowywania informacji, – efektywne współdziałanie w zespole w przygotowaniu poszczególnych etapów, – kształtowanie nawyku terminowości oddania prac. Uczennice w trakcie realizacji projektu zebrały informacje o atrakcjach turystycznych Europy, przeprowadziły rozmowy z pracownikami biur podróży, wyselekcjonowały i wybrały najatrakcyjniejsze miejsca, wykonały gazetkę ścienną oraz prezentację multimedialną. Satysfakcją dla nas była efektywna współpraca

Celem projektu było: – doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł, &nd poznanie sylwetek i osiągnięć matematyków, – wykorzystanie technik multimedialnych. Uczniowie podzielili się zadaniami zgodnie z umiejętnościami i zainteresowaniami. Jeden z nich przygotowywał informacje szukając w różnorodnych źródłach, drugi uczeń opracował te informacje graficznie. Zadaniem obydwu uczniów była prezentacja projektu zgodnie z tematem. Efektem realizacji projektu jest zdobycie nowych umiejętności z zakresu matematyki, nabycie

Celem projektu było rozwijanie twórczego myślenia i logicznego rozumowania, popularyzacja nowoczesnych form edukacji oraz doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem wiedzy literackiej. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wspólnie wybrali temat przewodni, zaplanowali zagadki związane z twórczością Mickiewicza, stworzyli dekoracje i przestrzeń escape roomu na wzór opuszczonej biblioteki. Dzięki projektowi wszyscy uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w ciekawy sposób z biernych

Jeszcze nigdy ludzki mózg nie żył tak długo i nie stawał przed taką liczbą wyzwań, jak dziś. Pielęgnowanie zdrowia psychicznego to bardzo ważny aspekt naszego życia, niestety, często jest zaniedbywany i ignorowany. O tym, jak, na co dzień dbać o zdrowie psychiczne oraz w jaki sposób wspierać osoby dotknięte chorobami psychicznymi uczniowie naszej szkoły mogli przekonać się oglądając prezentację projektu

Jego celem było rozpropagowanie zdrowego stylu życia oraz promocja zdrowia. W czasie poszczególnych etapów pracy nad projektem uczniowie doskonalili umiejętności rozpoznawania zagrożeń i reagowania na nie, gromadzenia i selekcjonowania informacji pochodzących z różnych źródeł, wykorzystywania dostępnego oprogramowania komputerowego, a także kształtowali umiejętności podejmowania decyzji, dyskutowania i efektywnego współdziałania w zespole, prezentowania wyników swojej pracy. Nauczyciel realizujący projekt przedstawił uczniom założenia

Cel ogólny: 1. Poszerzenie wiedzy dotyczącej węglowodanów – zastosowanie i znaczenie w organizmie człowieka. Cele szczegółowe: 1. Pogłębianie zainteresowań problematyką prozdrowotną. 2. Rozwijanie umiejętności twórczej realizacji zadań, samodzielnego poszukiwania informacji. 3. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie, podziału zadań, właściwej organizacji, sprawnego komunikowania się. 4. Rozwijanie aktywności twórczej w prezentacji wyników podejmowanych działań. Duża satysfakcję sprawiła uczniom realizacja projektu. Wszystkie cele i zadania zostały zrealizowane w formie prezentacji

Celem projektu było: przybliżenie wiedzy historycznej o formacji cichociemnych, zapoznanie z życiem i działalnością podporucznika Aleksandra Tarnawskiego, pielęgnowanie tożsamości narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie zdolności artystycznych, kształtowanie umiejętności pracy w grupie. Uczniowie realizujący projekt zdobywali wiadomości dotyczące formacji Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, opracowywali je na lekcjach historii, zajęć z wychowawcą oraz na spotkaniach projektowych. Przygotowali gazetkę ścienną – „Ostatni Cichociemny w

Uczennice klasy 2a gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 realizują projekt gimnazjalny, którego celem jest zaprojektowanie i stworzenie koszulek promujących naszą szkołę podczas imprez i uroczystości szkolnych oraz lokalnych. Owocem ich pracy są trzy projekty: Teraz czekamy na Twoje zdanie. Zachęcamy do udziału w ankiecie: A którą koszulkę Ty wybierasz? Pomóż nam wybrać koszuklę, która stanie się wizytówką naszej szkoły :) Mierzalnym efektem realizowanego projektu są

Celem projektu było przedstawienie stereotypu Brytyjczyka widzianego oczami obcokrajowców. Anglicy to specyficzni i konserwatywni obywatele Wielkiej Brytanii, a przynajmniej tak uważa większość. W rzeczywistości jest jednak inaczej. Strój Brytyjczyka nie zawsze jest oldschoolowy i elegancki, nie zawsze pada deszcz, często świeci słońce, a w ilości wypijanej herbaty wygrywa Turcja. Projekt przedstawiony został w formie prezentacji multimedialnej. Oprócz stereotypów uczniowie przedstawili scenkę rodzajową w

Skip to content