bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  W jakich miejscach na świecie możemy odnaleźć ślady polskich podróżników?

W jakich miejscach na świecie możemy odnaleźć ślady polskich podróżników?

Celem projektu było zdobycie wiedzy o odkryciach geograficznych i podróżnikach poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, następnie jej selekcja. W ten sposób doskonaliliśmy nasze umiejętności wyszukiwania i opracowywania informacji.

Na lekcji wychowawczej zostaliśmy poinformowani o przepisach prawa dotyczących realizacji projektu w gimnazjum oraz o głównych założeniach tej metody. Nasz zespół klasowy podzielony został losowo na 8 grup, każda grupa wybrała swojego lidera. Lider każdej grupy wylosował jednego podróżnika . Grupy losowały następujących podróżników: Henryka Arctowskiego, Pawła E. Strzeleckiego, Jana Czerskiego, Ernesta Malinowskiego, Stefana Szolc–Rogozińskiego, Martynę Wojciechowską, Jacka Pałkiewicza, Marka Kamińskiego, Jasia Melę.


Zadaniem każdej grupy było:
a) zebranie informacji o swoim podróżniku
b) wykonanie gazetki ściennej
c) wykonanie gry edukacyjnej
d) wykonanie prezentacji multimedialnej
e) przygotowanie pytań i przeprowadzenie wywiadu ze współczesnym znanym grupie podróżnikiem.


Podsumowaniem pracy miała być prezentacja wiedzy i materiałów o poszczególnych podróżnikach oraz spotkanie z ciekawym podróżnikiem naszych czasów – kapitanem Krzysztofem Baranowskim na forum szkoły. Spotkanie z panem Baranowskim odbyło się w czerwcu, niestety wówczas nie udało nam się zaprezentować naszego projektu.

Rezultaty:
– biblioteczka geograficzna została wzbogacona w 8 gier edukacyjnych poszerzających wiedzę o danym podróżniku oraz 8 ciekawych prezentacji multimedialnych
– uczniowie naszej szkoły mogli obejrzeć 8 gazetek ściennych poszczególnych podróżnikach
– zespół klasowy usłyszał 8 interesujących wywiadów o podróżach
– lepiej poznaliśmy siebie i osoby ze swojej grupy, zintegrowaliśmy się jeszcze bardziej- projekt wymagał od nas wiele wysiłku i czasu, ale i przyniósł nam wiele satysfakcji.


Największą satysfakcją dla wszystkich było spotkanie z Jasiem Melą. Pomysł zaproszenia Jaśka powstał właśnie podczas realizacji naszego projektu.

Uczniowie biorący udział w projekcie:
Barbara Bębeniec
Jacek Błaszczyk
Dominika Bołoz
Katarzyna Cacek
Maciej Dziedzic
Maciej Franczak
Joanna Goliszewska
Julia Grebla
Andrzej Gustowski
Gabriela Jeleń
Szymon Kaczyński
Adrian Kołodziejczyk
Hubert Kołodziejczyk
Aleksandra Machnikowska
Natalia Mielcarek
Piotr Miszewski
Mateusz Morawiński
Tomasz Nożykowski
Justyna Paterka
Wojciech Sasanka
Maciej Tomasik
Natalia Warda
Szczepan Wasiak
Kamil Wilk
Ewelina Ziembicka

Opiekun:
Anna Mirkowska

Skip to content