bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  Zapraszamy na bezpłatny kurs „Przygotowanie diagnozujące do matematycznej części egzaminu ósmoklasisty”

Zapraszamy na bezpłatny kurs „Przygotowanie diagnozujące do matematycznej części egzaminu ósmoklasisty”

Cykl bada i kształci umiejętności matematyczne niezbędne do uzyskania bardzo dobrego wyniku egzaminacyjnego.
Jest przeznaczony dla uczniów klas ósmych i uczniów klas siódmych.

Każdy uczestnik otrzymuje porcje zadań, a po każdej z nich:
1) swoje indywidualne wyniki i omówienie zadań,
2) średnie wyniki wszystkich uczestników – dla porównania,
3) jeśli zechce dodatkowo, to również średnie wyniki tych uczestników, którzy ubiegają się o przyjęcie do tej samej klasy w tej samej szkole średniej – dla szacunkowej oceny
swoich szans rekrutacyjnych i ewentualnego podjęcia kroków poprawiających je.

Można w nim brać udział z dowolnego miejsca na świecie (cała komunikacja odbywa się elektronicznie), a uczestnicy rozwiązują zadania w dowolnym, wygodnym dla nich czasie.

Autorem kursu jest współautor podręczników, zeszytów ćwiczeń, zbiorów zadań i poradników metodycznych (w tym najlepszego
podręcznika do matematyki w Europie), który uczył również w I Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu, Zespole Szkół
Muzycznych w Wałbrzychu, III Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki
Wrocławskiej; autor projektu edukacyjnego Matematyczne Preteksty oraz związanego z nim ogólnopolskiego konkursu.
Modyfikacja jednego z zadań I edycji Konkursu Matematyczne Preteksty z 2013 roku pojawiła się na Egzaminie ósmoklasisty w 2020 roku.

W roku szkolnym 2021/2022 pierwsza porcja zadań zostanie wysłana do tych uczestników, którzy zostaną zgłoszeni do 21-09-2021 r. oraz zgłaszający potwierdzą to do 24-09-2021 r. Później zgłoszeni uczestnicy mogą także brać udział i otrzymają następne porcje zadań.

Więcej informacji oraz łącze do internetowego formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie Akademii Umiejętności Matematycznych – https://aum.edu.pl

Skip to content