bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

październik 2021

  /    /  październik

W Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych społeczność Szkoły Podstawowej w Baniosze wzięła udział po raz kolejny w II Międzynarodowej Edycji VI Ogólnopolskiej Akcji "Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie". Do bicia rekordu przystąpiliśmy we wtorek, 12 października. Uczniowie w tym dniu przynieśli swoje ulubione książki i na przerwie zatapiali się w lekturze. Ogromnym powodzeniem cieszyły się wygodne

W środę 27 października Samorząd Uczniowski oficjalnie rozpoczął zbiórkę bilonu na konkurs charytatywny "Ile waży Święty Mikołaj?" organizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie. Jak to roku, organizujemy z tej okazji konkurs szkolny. Zwycięzcą zostanie klasa, która zbierze najwięcej pieniążków. Zachęcamy wszystkich do udziału w kaucji i liczymy na waszą hojność :) Zbiórka trwa do 29 listopada!!!   Samorząd Uczniowski

,,Jak wyciągnąć dzieciaki sprzed ekranów?" - od wielu lat to wspólna troska rodziców i wychowawców. Pan Dariusz Derwiński znalazł na to sposób, urządzając GTArena. Laserowy paintball łączy aktywność fizyczną z ćwiczeniem koordynacji wzrokowo- ruchowej, sprytem i adrenaliną, której uczestnicy gry mają pod dostatkiem, gdy drużynowo opracowują strategie zwycięstwa, muszą współpracować i pomagać sobie nawzajem. Jest przy tym dużo wysiłku, ale

W związku z udziałem szkoły w konkursie „Ile waży Święty Mikołaj?”, podobnie jak w latach poprzednich, ogłaszamy konkurs dla klas na najwięcej zebranych pieniędzy. Zachęcamy wszystkie klasy do włączenia się w akcję zbierania monet, które następnie zostaną przekazane Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w każdym tygodniu będą odbierali zebrane monety od klas. Monety można też przekazać bezpośrednio do pani Anny Zięby lub

Cykl bada i kształci umiejętności matematyczne niezbędne do uzyskania bardzo dobrego wyniku egzaminacyjnego. Jest przeznaczony dla uczniów klas ósmych i uczniów klas siódmych. Każdy uczestnik otrzymuje porcje zadań, a po każdej z nich: 1) swoje indywidualne wyniki i omówienie zadań, 2) średnie wyniki wszystkich uczestników – dla porównania, 3) jeśli zechce dodatkowo, to również średnie wyniki tych uczestników, którzy ubiegają się o przyjęcie do tej

Susze, trzęsienia ziemi, wybuchy bombowe, pogoda kosmiczna, ataki cybernetyczne czy bioterroryzm to tylko niektóre z zagrożeń, jakie mogą czekać nas w przyszłości. Właśnie dlatego Fundacja Gotowi.org we współpracy z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Ograniczania Ryzyka Klęsk Żywiołowych (UNDRR) zorganizowała 13 października 2021 roku obchody XXXI Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof. Również nasi uczniowie mogli zapoznać się z tymi ważnymi zagadnieniami

Dysleksja, dysortografia, dysgrafia czy dyskalkulia to terminy, które potrafią wywołać niepokój u niejednego rodzica. Właśnie ta tematyka poruszana była podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, w tym roku szkolnym pod hasłem „Jesteśmy różni, jesteśmy razem”. W świetlicy i na korytarzu szkolnym pojawiły się gazetki  dotyczące specyficznych trudności w uczeniu się. Pani Monika Walczak zaproponowała ciekawe zajęcia „Na tropach ortografii”, w

Skip to content