bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Projekty gimnazjalne   /  Podróż po Unii Europejskiej

Podróż po Unii Europejskiej

Celem projektu edukacyjnego było pogłębienie wiedzy o Unii Europejskiej i przekazanie jej młodszym uczniom.
Uczestnicy projektu z dużym zaangażowaniem selekcjonowali informacje o rzeczywistości unijnej. Zwieńczenie tej pracy to:
-wykonanie prezentacji multimedialnej w której zawarte zostały m.in.: cele powstania Unii, ciekawe informacje o jej założycielach, prawach i obowiązkach krajów członkowskich, porównanie powierzchni UE z wybranymi krajami.
– lekcje w klasie I a szkoły podstawowej – w myśl zasady: nauka przez zabawę.
– ankieta w klasach pierwszych gimnazjum, mająca na celu sprawdzenie ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej ( pomysł jej przeprowadzenia zaproponowali uczniowie).
– analiza wyników ankiety. Analiza pokazała, że klasa I a wykazała się większą wiedzą w zakresie tego tematu. Najwięcej trudności sprawiło pytanie dotyczące liczby ludności zamieszkującej UE.


A oto kilka refleksji uczestników projektu po jego zrealizowaniu:
„Dzięki temu doświadczeniu (lekcje z najmłodszymi) wiele zyskaliśmy. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się o tym jaka forma pracy ciekawi dzieci oraz sprawdziliśmy czy rzeczywiście można nauczyć się przez zabawę. Nasz eksperyment powiódł się, a dzieci były zadowolone. Aby lekcje powiodły się musieliśmy włożyć w przygotowania wiele pracy. Na początku przedstawiliśmy prezentację, która zawierała ciekawostki o najpopularniejszych państwach UE. Rozbudziło to ciekawość dzieci, które następnie chętnie brały udział w organizowanych przez nas zabawach. Przygotowaliśmy dla nich opaski z krajami Unii, co później ułatwiło im rozpoznawanie flag i grę w wisielca. Na koniec wszyscy otrzymali dyplomy (i nagrody książkowe o tematyce unijnej). Przez cały czas na twarzach klasy pierwszej widniał uśmiech”.
Pracę Karoliny, Pauliny i Mateusza cechowała kreatywność, systematyczność i terminowość oraz wysoki poziom merytoryczny. Uczniowie końcową prezentację projektu edukacyjnego podsumowali quizem o UE, a prawidłowe odpowiedzi nagrodzili słodkościami.

Uczniowie biorący udział w projekcie:
Karolina Koniarska
Paulina Nowak
Mateusz Rok

Opiekun:
Anna Mirkowska

Skip to content