bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Projekty gimnazjalne   /  Moja miejscowość w liczbach, symetrii i stereometrii.

Moja miejscowość w liczbach, symetrii i stereometrii.

Celem projektu było rozwiązanie problemu: Jak wiele matematyki jest wokół nas, w naszym najbliższym otoczeniu. Uczniowie po zapoznaniu się z tematemi określeniu własnych predyspozycji przyjęli na siebie zadania do realizacji. Wszystkie osoby były zaangażowane i wykazały się kreatywnością. Szukali wiadomości w różnych źródłach. Systematycznie pracowali nad zadaniami. W prezentację efektów zaangażowali się wszyscy, dbali o zainteresowanie słuchaczy, używali właściwego do tematu słownictwa.


Efektem pracy nad projektem: Moja miejscowość w liczbach, symetriii stereometrii były: plakat o Baniosze, samodzielnie zaprojektowany przez Karola. zawierający dane statystyczne dotyczące powierzchni i ludności, wykresy, mapkę i zdjęcia obiektów charakterystycznych dla miejscowości. Estetyczny, przejrzysty plakat wydrukowany w drukarni był ciekawym efektem pracy nad jednym z celów projektu.


Prezentacja multimedialna przygotowana przez Andrzeja zawierała informacje dotyczące symetrii osiowej i środkowej. To zagadnienie zostało zilustrowane samodzielnie wykonanymi zdjęciami. Zdjęcia potwierdzały istnienie symetrii w przyrodzie i architekturze, wszędzie.
Trzecim elementem projektu było spojrzenie na budynek szkoły jak na zespół brył. Grześ i Tomek spróbowali odwzorować kształt szkoły i wykonali makietę budynku w skali. Do zrobienie makiety wykorzystali własnoręcznie wykonane graniastosłupy o różnych podstawach. Próbowali również policzyć pole powierzchni i objętość obiektu.
Wynik podali w przybliżeniu. Wykonanie projektu wymagało od uczniów pogłębienia wiedzy z różnych działów matematyki. Wywiązali się z tego zadania bardzo dobrze.

Uczniowie biorący udział w projekcie:
Karol Ciepieniak
Andrzej Kozicki
Grzegorz Sasanka
Tomasz Jastrzębski

Opiekun:
Małgorzata Chaber

Skip to content