bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

sierpień 2015

  /    /  sierpień

Od roku szkolnego 2015/2016 opłatę za obiady należy dokonywać na konto bankowe do 5. dnia każdego miesiąca. Nr konta: 22 8003 0003 2001 0003 3008 0080 Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii Zapisując dziecko na obiad należy załączyć dokument przelewu za miesiąc wrzesień (72zł). Dokument ten należy przedstawić intendentowi. Szczegółowe informacje dla rodziców dotyczące wydawania obiadów i funkcjonowania świetlicy znajdują się na tablicy ogłoszeń wewnątrz pomieszczenia. Uwaga!!! W

25 sierpnia 2015 roku podpisana została umowa na wykonanie kolejnego etapu rozbudowy szkoły w Baniosze. Gminę reprezentował burmistrz Dariusz Zieliński a po stronie wykonawcy umowę podpisali: Zbigniew Kmicic – prezes zarządu, Józef Penar – wiceprezes oraz Antoni Opozda – członek zarządu. Inwestycję do połowy 2017 roku zrealizuje firma POLEKSBUD TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Powierzchnia zabudowy wynosi 329 m2

W roku szkolnym 2015/2016 opłata za pobyt dziecka w świetlicy dokonywana będzie na rachunek bankowy. Nr rachunku: 69 8003 0003 2001 0003 3008 0010 Tytuł wpłaty: Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza podstawą programową (miesiąc oraz imię i nazwisko dziecka) Wpłaty należy dokonywać do 8. dnia każdego miesiąca. W przypadku braku wpłaty naliczane będą odsetki karne przez księgowość.

Skip to content