bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  Opłaty za obiady

Opłaty za obiady

Od roku szkolnego 2015/2016 opłatę za obiady należy dokonywać na konto bankowe do 5. dnia każdego miesiąca.

Nr konta:
22 8003 0003 2001 0003 3008 0080
Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii

Zapisując dziecko na obiad należy załączyć dokument przelewu za miesiąc wrzesień (72zł). Dokument ten należy przedstawić intendentowi.

Szczegółowe informacje dla rodziców dotyczące wydawania obiadów i funkcjonowania świetlicy znajdują się na tablicy ogłoszeń wewnątrz pomieszczenia.

Uwaga!!!
W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza oraz miesiąc, za jaki opłata została dokonana.

Skip to content