bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  Zrozumieć statystykę

Zrozumieć statystykę

W dniu 17 listopada 2023 roku uczniowie klas ósmych wzięli udział w prelekcji poprowadzonej przez pracownika Urzędu Statystycznego w Warszawie. Zajęcia te odbyły się w ramach XI edycji akcji „Zrozumieć statystykę”, której celem jest popularyzowanie wiedzy statystycznej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Pani Magdalena Kowalska przeprowadziła zajęcia na tematy „Rynek pracy w województwie mazowieckim”, podczas których uczniowie mieli okazję bliżej przyjrzeć się, jak wygląda rynek pracy w naszym województwie oraz dowiedzieć się, co to jest stopa bezrobocia i jak się ją wylicza?, Czym różni się średnia arytmetyczna od mediany?, Jakimi cechami odznacza się statystyczny bezrobotny i statystyczny pracujący w województwie mazowieckim? Odpowiedzieliśmy sobie również na pytanie: Czy statystyka może pomóc w odnalezieniu się na rynku pracy? Okazuje się, że tak, ponieważ obserwując wyniki badań statystycznych możemy właściwie ukierunkować swoją ścieżkę edukacyjną, a przyszłości również zawodową, a z tym wyzwaniem ósmoklasiści będą się mierzyć przecież już niebawem.

Anna Zięba

Skip to content