bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2023/2024

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2023/2024

„0” „Z Panem Jezusem” (dzieci sześcioletnie)

 

 

„Jesteśmy dziećmi Bożymi” (dzieci pięcioletnie)

A. Rayzacher Majewska, A. Klebanowska, S. Rychliński

 

Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa AZ-04-01/10-WA-2/17

 

 

 

AZ-03-01/10-WA-1/17

I W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego cz. I i II Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, S. Kielczyk Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

 

 

 

AZ-11-01/10-WA-1/12
II To jest mój syn umiłowany Rafał Szewczyk, Aneta Frączak Danuta Kwiatkowska Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

 

AZ-12-01/10-WA-2/13
III Kto spożywa moje ciało ma życie cz. I i II (nowa wersja)

 

 

R. Szewczyk, A. Frączak, D. Kwiatkowska

 

 

Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa  
IV „Trwajcie w mojej miłości” J 15,9 Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Mateusz Przelaskowski, Aleksandra Splewińska Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

 

 

 
V „Bóg nas szuka” Mariusz Czyżewski, Michał Polny, Dorota Kornacka Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

 

AZ-22-01/10-WA-3/14
VI „Jezus nas zbawia” Mariusz Czyżewski, Michał Polny, Dorota Kornacka Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa  
VII „Kościół wskazuje nam drogę”   Wydawnictwo Katechetyczne  
VIII Duch Święty nas uświęca   Wydawnictwo Katechetyczne  
Skip to content