bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  Ślubowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum

Ślubowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum

„W nauce pracy i trudzie
szukaj swej przyszłości”

Ślubowanie pierwszych klas Gimnazjum w Baniosze odbyło się10.10.2014 r.
W uroczystości brali udział: uczniowie gimnazjum, rodzice, nauczyciele, dyrekcja szkoły, pan burmistrz – Dariusz Zieliński, ksiądz wikary – Maciej Szymański oraz zaproszeni goście.
W części artystycznej pierwszoklasiści zadawali sobie pytania: jakim są pokoleniem, co stanowi ich system wartości, czy potrafią odróżnić dobro od zła, jakie przed sobą stawiają zadania, co jest ich życiowym celem? Całość miała formę otwartej dyskusji młodych podczas, której padały wskazówki i konkretne propozycje związane z wyborem życiowej drogi. Podsumowaniem wspólnej polemiki były słowa piosenki: „Dobrze jest/Jeżeli w życiu widzisz głębszy sens /Jeżeli robisz coś ze wszystkich sił/Byś dobrze żył. . . ”.
Zarówno Pan dyrektor jak i Pan burmistrz oraz ksiądz w swojej wypowiedzi odnieśli się do słów, które padły z ust najmłodszego rocznika gimnazjalistów podkreślając jak ważne jest by swoje deklaracje umieli wdrażać w życie. Następnie uczniowie klas pierwszych ślubowali na polską flagę narodową przestrzegać postanowień Statutu Szkoły, swą postawą dbać o jej dobre imię, rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia gimnazjum, otaczać szacunkiem rodziców, nauczycieli i kolegów oraz w miarę możliwości poszerzać wiedzę, by przygotować się do odpowiedniego życia w społeczeństwie. Miłym zakończeniem całej uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez niezawodnych rodziców.

Monika Walczak
Marta Bedyńska

Skip to content