bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

październik 2014

  /    /  październik

Dnia 27.10.2014r. w Zespole Szkół w Baniosze odbył się Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej. Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli pracujących w szkolnej świetlicy: Grażynę Leśkiewicz i Gabrielę Solecką. W tegorocznym konkursie wzięło udział 86 uczniów. Prezentacje utworów odbywały się w kilku kategoriach: solo, duet, mały zespół, chór. Jury w składzie: pan dyrektor Dariusz Słapek, pani Agnieszka Sałańska, pani Iwona Szymańska, pan Robert Michota

08.10. 2014 w Zespole Szkół nr3 w Konstancinie – Jeziorna odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „W krainie ks. Jana”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie przygotowani przez p.Alinę Pastuszkę: szkoła podstawowa – Karol Dąbrowski, Fryderyk Kaczorek (kl.IVa), gimnazjum – Julia Zulczyk (kl.Ib ) i Karolina Koniarska (kl.IIIb). Zgodnie z regulaminem, wszyscy uczestnicy zaprezentowali po jednym tekście poetyckim ks. Jana Twardowskiego. Profesjonalne jury, w

„Bezmierny nasz dług wdzięczności, więc strof mi potrzeba. . . ” 14 października w naszej szkole odbyła się piękna uroczystość – gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Licznie przybyli w tym dniu goście, m.in.: polska panczenistka, obecnie Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – p. Erwina Ryś–Ferens, przedstawiciele Urzędu i Rady Gminy oraz duchowieństwa, z ks. Proboszczem, dr Robertem Pękackim, byli świadkami ślubowania nauczycieli z

„W nauce pracy i trudzie szukaj swej przyszłości” Ślubowanie pierwszych klas Gimnazjum w Baniosze odbyło się10.10.2014 r. W uroczystości brali udział: uczniowie gimnazjum, rodzice, nauczyciele, dyrekcja szkoły, pan burmistrz – Dariusz Zieliński, ksiądz wikary – Maciej Szymański oraz zaproszeni goście. W części artystycznej pierwszoklasiści zadawali sobie pytania: jakim są pokoleniem, co stanowi ich system wartości, czy potrafią odróżnić dobro od zła, jakie przed sobą

Zielona Szkoła to forma realizacji programu nauczania w trakcie kilkudniowego wyjazdu do miejscowości posiadającej walory przyrodnicze, uzdrowiskowe bądź historyczne. W tym celu w dniach 29.09 – 5.10.14 uczniowie z klas VI i V wyruszyli do Rymanowa Zdroju. Podczas tej 7–dniowej wycieczki oprócz tematów kulturoznawczych: twórczość Marii Konopnickiej, rozwój przemysłu naftowego i gazowniczego czekało na nich wiele innych atrakcji np. konkurs na

28. września otwarto oficjalnie Stadion w Baniosze. Będzie on użytkowany również przez uczniów tutejszej szkoły. Mottem przewodnim tego wydarzenia były słowa: „W życiu ważny jest nie triumf, lecz walka. Rzeczą istotną jest nie zwyciężać, lecz umieć toczyć zwycięski bój”. Inaugurację rozpoczęły zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży: skok w dal, bieg na 60m, pchnięcie kulą i rzut piłeczką palantową. Dorośli rywalizowali

Skip to content