bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty

15 października 2015 roku w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nauczyciel przyrody
i wychowania fizycznego pan Robert Michota został uhonorowany nagrodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Gratuluję

Dyrektor
Zespołu Szkół w Baniosze

Skip to content