bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  Szkoła w Baniosze obecna na debacie o „Dobrej szkole”, organizowanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty!

Szkoła w Baniosze obecna na debacie o „Dobrej szkole”, organizowanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty!

„Na wielkie zwycięstwa składają się małe wygrane”
Barbara Jasnyk

Wszelkie działania, te małe i te większe, podjęte przez dyrektora Zespołu Szkół w Baniosze – p. Dariusza Słapka, grono pedagogiczne, uczniów i rodziców zaowocowały ogromnym sukcesem. Wielkim wyróżnieniem dla naszej społeczności była możliwość zaistnienia 17.04.2013r w czasie warszawskiej debaty o „Dobrej szkole”, która była częścią konferencji regionalnej organizowanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach programu Wzmacnianie Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego.
Pan dyrektor – Dariusz Słapek został na nią zaproszony jako jeden
z ekspertów i prezentował problematykę dotyczącą „Budowania kultury szkoły w środowisku lokalnym”. Jednocześnie promował naszą placówkę jako współkreatora „małej ojczyzny” i centrum różnorodnych działań, nie tylko edukacyjnych. Pan dyrektor podkreślił fakt , że jesteśmy szkołą niewielką, położoną na prowincji
i jak większość szkół borykamy się z trudnościami. Mimo to, nie boimy się wielkich wyzwań i wciąż podnosimy poprzeczkę, co pozwala nam stawać na podium z najlepszymi.
Wśród panelistów, obok których zajmował miejsce pan dyrektor – Dariusz Słapek, swoje wystąpienie mieli:
Pan Włodzimierz Paszyński – zastępca Prezydenta m.st. Warszawy,
Pan Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty,
dr Tomasz Sobieralski–socjolog–adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego,
Pani Elżbieta Piotrowska–Albin – dr do spraw Oświaty wydawnictwa Wolters Kluwer Polska,
Pan Zygmunt Puchalski – wiceprezes Zarządu Głównego SpołecznegoTowarzystwa Oświatowego,
Pan Wojciech Starzyński – Prezes zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”.
Różnorodna tematyka wystąpień dawała szerokie spektrum do analizy omawianego problemu. Dotyczyła ona: „Budowania kultury dialogu, relacji sprzyjających kreowaniu dobrej szkoły”, „Środowiska uczenia się na miarę XXI wieku i wniosków z badań nad istotą uczenia się”, „Wyróżnikach szkoły decydujących o jej sukcesach?”, „Potrzeby istnienia w szkole Liderów Edukacji?”.
Udział pana dyrektora – Dariusza Słapka w tej publicznej dyskusji
o drogach rozwoju i inspiracji polskiego szkolnictwa, czynią naszą placówkę poważnym partnerem rozmów w sprawach wielkiej wagi, gdyż dotyczą one jednego z najważniejszych aspektów życia społecznego–edukacji .Jest to też najlepsza z możliwych forma promocji nie tylko małej Baniochy, ale całej Gminy Góra Kalwaria. Informacje na temat tego spotkania można zleźć na stronie internetowej Kuratorium w Warszawie.

Skip to content