bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

„Magia dźwięku, barwy i słowa”

  /    /  „Magia dźwięku, barwy i słowa”

Projekt realizowany przez Gminę Góra Kalwaria, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Zakończenie projektu „Magia dźwięku, barwy i słowa”

W Zespole Szkół w Baniosze zakończył się projekt współfinansowany ze środków EFS „Magia dźwięku, barwy i słowa”, który był realizowany od lutego do czerwca 2010r. W projekcie uczestniczyło w sumie 75 uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Baniosze. W ramach projektu odbyło się 60 godz. zajęć muzycznych dla chóru ” Animato”, 60 godz. zajęć teatralnych dla grupy „Maska” oraz 50 godz. zajęć plastycznych dla koła „Plastuś”. Opiekunowie grup: p. Dariusz Słapek, p. Monika Walczak i p. Maria Retmaniak z zadowoleniem i satysfakcją podkreślają, że czas, który poświęcili swoim wychowankom przyniósł wymierne korzyści zarówno dla nich, jak i dla uczestników projektu.
Na konferencji kończącej projekt Zastępca Burmistrza p. Dariusz Zieliński i Skarbnik Gminy p. Ewa Sobiepanek wręczyli beneficjentom projektu certyfikaty i gratulując, życzyli dalszych sukcesów na polu artystycznym. Konferencja kończąca projekt „Magia dźwięku, barwy i słowa” w dn. 23 czerwca b.r. zgromadziła licznie uczestników, ich rodziny oraz zaproszonych gości w Zespole Szkół w Baniosze. Sala gimnastyczna w tym dniu przekształciła się nie tylko w scenę teatralną, na której młodzi artyści brawurowo zaprezentowali umiejętności wokalno-aktorskie w humorystycznym przedstawieniu o „Czerwonym Kapturku”. Stała się także bogatą galerią prac plastycznych, wykonanych przez członków grupy „Plastuś” w czasie trwania projektu. Spotkanie było uwieńczeniem ciężkiej, ale owocnej, kilkumiesięcznej pracy uczniów i ich opiekunów. „Kiedy następny projekt? Kiedy następne zajęcia?” – takich pytań ze strony młodzieży ”
z nutką smutku w głosie i z niedowierzaniem, że to już koniec wspólnych spotkań” było wiele. Pozostaje nadzieja, że magia będzie trwać nadal w tych, w których zakiełkowało ziarenko miłości do sztuki.

Podnieśliśmy kurtynę

Dla prawdziwych miłośników teatr staje się nauką, wzorem zachowania, przykładem różnych postaw, ale także zabawą, rozrywką, przyjemnością, przeżyciem emocjonalnym, możliwością wyrażenia siebie w różnych formach ekspresji.
Kochają go ci, którzy są spragnieni sztuki „w ogóle” i mają szczególną skłonność do marzeń oraz tęsknotę za czymś magicznym, tajemniczym, odświętnym i świętym. Pragnienie związane z przeżywaniem czegoś nowego i niezwykłego uczniowie z Zespołu Szkół
w Baniosze zaspakajają uczestnicząc w zajęciach związanych z realizacją unijnego projektu artystycznego. Pracują oni nad tworzeniem scenariusza i scenografii, doborem repertuaru muzycznego. Są to godziny nie tylko zabawy, ale i mozolnego, długiego ćwiczenia. W tej pracy liczy się każdy z osobna i wszyscy razem. Tylko zaangażowanie całej grupy przynosi efekty, a tego na pewno nie zabrakło młodym artystom. Rezultaty ich działań można było zobaczyć w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii oraz w Zespole Szkół w Baniosze, gdzie wystawili montaż słowno- muzyczny poświęcony V rocznicy śmierci Jana Pawła II zatytułowany „Nie lękajcie się..”
W podobny sposób młodzi artyści uczcili obchody Konstytucji 3 Maja. W Kościele Parafialnym w Górze Kalwarii, a także w swojej szkole wystawili widowisko, które było wspomnieniem roku 1791.Wiele deklamowanych utworów poruszało problemy współczesnej Polski. Podnieśliśmy kurtynę. Młodzi aktorzy z pełnym zrozumieniem, słowami poezji, mówili o odpowiedzialności za kraj, która spoczywa na wszystkich Polakach.
Czcigodny Sokrates, Agaton i Aristeja uświetnili swą obecnością otwarcie kompleksu sportowego „Orlik 2012”. Przez chwilę powiało starożytnością. Widzowie dowiedzieli się, że historia wielu sportowych dyscyplin sięga korzeniami do dawnej Grecji.
O dotychczasowej pracy młodych artystów tak mówią ich opiekunowie – p. Dariusz Słapek – instruktor chóru, p. Monika Walczak – instruktor koła teatralnego, p. Maria Retmaniak – instruktor koła plastycznego. W czasie trwających kilka miesięcy spotkań młodzież doskonaliła dykcję, interpretację tekstu i ruch sceniczny, głos oraz techniki plastyczne Zajęcia, które się odbyły, nie uczyniły
z naszych uczniów prawdziwych aktorów. Za wcześnie też, aby mówić, czy ktoś z nich w przyszłości na poważnie powinien zająć się aktorstwem.
Premiera to tylko pewien etap pracy. Cieszy nas to, że nasi uczniowie zawsze są pozytywnie nastawieni do kolejnych występów, na scenie uczą się akceptować siebie, nie boją się nowych wyzwań i potrafią twórczo zagospodarował swój wolny czas. Są młodzi, zdolni, kreatywni, a na co ich jeszcze stać, pokażą zapewne niebawem.

„Nie dla siebie pragnę konstytucji, lecz dla dobra i ocalenia Polski”

Z okazji 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie Zespołu Szkół w Baniosze uczestniczący w projekcie „Magia dźwięku, barwy
i słowa” przygotowali kolejny wspólny występ, który uświetnił gminne obchody majowego święta. W dniu 3 maja 2010r po uroczystej mszy św. w kościele parafialnym w Górze Kalwarii młodzi artyści zaprezentowali program słowno-muzyczny, który spotkał się z dużym uznaniem zgromadzonych słuchaczy. Pamięć o drugiej w dziejach świata spisanej konstytucji narodowej przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja młodzież uczciła także występem w swojej szkole.

Wystawa prac koła plastycznego „Plastuś”

Grupa uczniów doskonalących umiejętności plastyczne pod okiem Pani Marii Retmaniak spotyka się dwa razy w tygodniu. Efekty pracy młodych plastyków mogliśmy podziwiać już podczas uroczystości ku czci Jana Pawła II – portrety Papieża stanowiły istotny element dekoracji stanowiącej tło dla widowiska poświęconego Ojcu Świętemu. Kolejne prace można oglądać w naszej szkole, gdzie są prezentowane na specjalnej tablicy na dolnym korytarzu obok sali nr 18.

„Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi…”

Gdy uczniowie uczestniczący w programie „Magia dźwięku, barwy i słowa” przygotowywali swój pierwszy wspólny występ ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II w V rocznicę Jego śmierci nie mogli wiedzieć, że premiera spektaklu przypadnie w dniu ogromnej narodowej tragedii. To nasze wspomnienie o wielkim papieżu, Polaku, człowieku filozofie, kaznodziei, zbiegło się z tragicznymi wydarzeniami związanymi z zaskakującą wszystkich, tragiczną śmiercią Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Jego Żony oraz osób towarzyszących im w drodze do Katynia, aby tam oddać hołd Polakom pomordowanym bestialsko przez NKWD. 2 kwietnia 2005 roku bez wątpienia byliśmy razem, wydawało nam się, że doskonale zrozumieliśmy naukę Jana Pawła II, której nie zaprzestawał mimo braku sił fizycznych. Do ostatnich chwil swojego życia pokazywał jak ufać Bogu i z pokorą przyjmować na swe barki krzyż. Wówczas byliśmy razem, ponad wszelkimi podziałami, przeżywaliśmy wielkie narodowe rekolekcje.
Jak teraz 5 lat po Jego odejściu wygląda świat, Polska? Jak realizujemy Jego duchowy testament , który nam pozostawił?
Czy idziemy zgodnie z drogowskazami, które ustawiał nam na drogach naszego życia? Jakie wartości, o których tak wiele mówił uczyniliśmy w swoim życiu ważnymi, a co wydało nam się mniej ważne, a może nawet nieistotne? Czy mamy tak samo jak wtedy wrażliwe sumienia?
Dzisiaj podobnie jak 5 lat temu czujemy to samo. Czas się zatrzymał. Rozpacz miesza się z niedowierzaniem. Po raz kolejny musimy uczyć się jak żyć po stracie.
Młodzież Zespołu Szkół w Baniosze złożyła hołd Janowi Pawłowi II i wszystkich Polakom poległym na katyńskiej ziemi.

Konferencja inauguracyjna

Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele gminy, placówek oświatowych, radni, sołtysi oraz uczniowie zakwalifikowani do projektu wraz z rodzicami.
Przytoczono wiele mądrych słów, cytatów wybitnych postaci z różnych epok, ale to działalność artystyczna dzieci i młodzieży uświadomiła nam, że najlepszą inwestycją jest człowiek. Młodzież przedstawiła swobodną i bardzo nowoczesną adaptację sztuki Szekspira „Romeo i Julia”, która wprawiła w doskonały humor wszystkie przybyłe na uroczystość osoby. Pani Burmistrz Barbara Samborska podziękowała wszystkim za zaangażowanie, życzyła sukcesów oraz zapewniła pomoc ze strony pracowników urzędu, bowiem koordynatorem projektu jest Dyrektor Szkoły Dariusz Słapek natomiast nadzór nad realizacją projektu z ramienia Urzędu Gminy prowadzi Referat Rozwoju i Promocji.

Zapraszamy uczniów zakwalifikowanych do projektu wraz z rodzicami na konferencję w dniu 18.02.2010r. która odbędzie się w Zespole Szkół w Baniosze o godz. 17.00

Jesteś uczniem Zespołu Szkół w Baniosze? Mieszkasz w gminie Góra Kalwaria? Masz uzdolnienia muzyczne, plastyczne lub aktorskie?
Te zajęcia są dla Ciebie!

„Magia dźwięku, barwy i słowa” to projekt, w ramach którego możesz wziąć udział w bezpłatnych zajęciach muzycznych, plastycznych lub teatralnych. Do uczestnictwa mogą zgłosić się uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
Zajęcia będą się odbywać na terenie Zespołu Szkół w Baniosze, a także podczas wyjazdów do Akademii Sztuk Pięknych, Teatru Narodowego i Filharmonii Narodowej.

Zajęcia rozpoczną się w lutym 2010 (po zakończeniu ferii szkolnych) i trwać będą do lipca 2010.

Zostaną utworzone trzy grupy:
– chór „Animato” – 40 osób – zajęcia będą odbywać się w poniedziałki i środy.
– grupa plastyczna „Plastuś” – 15 osób – zajęcia będą odbywać się we wtorki i czwartki.
– grupa teatralna – Maska – 20 osób – zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki.

Zgłoszenie do udziału w projekcie:
Zgłoszenie na zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie deklaracji chęci uczestnictwa (dostępna w sekretariacie szkoły), a następnie po zakwalifikowaniu ucznia do określonej grupy – poprzez podpisanie deklaracji przez ucznia i jego rodziców.

Wszyscy uczestnicy otrzymują bezpłatnie materiały dydaktyczne.
Zajęcia kończą się uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa.

Czekamy na Ciebie!

Skip to content