bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szukając Melpomeny

  /    /  Szukając Melpomeny

Projekt realizowany przez Gminę Góra Kalwaria, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W hołdzie Janowi Pawłowi II

W niedzielę, 1.05.2011r w Rzymie, Jan Paweł II został wyniesiony na ołtarze. Ten ważny moment dla wiernych w całej Polsce uczczono także w Baniosze. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: p. Moniki Walczak i p. Dariusza Słapka, 29 kwietnia bieżącego roku, w kościele parafialnym p.w. NMP Królowej Pokoju w Baniosze wystawili oratorium przedbeatyfikacyjne pt. „Cuda Jana Pawła II”.
Mottem całego przedsięwzięcia były słowa papieża: „Wszechświat, w którym człowiek żyje, nie zamyka się w obrębie tego tylko porządku, dostępnego zmysłom i samemu rozumowi. Cud jest znakiem, iż porządek ten zostaje przewyższony „Mocą z wysokości”. Cuda zapisane w Ewangelii wskazują tylko na istnienie Mocy, która przewyższa siły i prawa samej natury.”
Patronat nad uroczystością objął Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria p. Dariusz Zieliński.
W przygotowanie uroczystości zaangażowali się oprócz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze również rodzice, przedstawiciele władz Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz ksiądz proboszcz Robert Pękacki . Refleksja o cudach papieża Polaka wprowadziła wszystkich w nastrój zadumy. Była ona hołdem złożonym wielkiemu Polakowi, ale także przygotowaniem do głębszego duchowego przeżycia beatyfikacji naszego rodaka.

Konferencja inauguracyjna

Na konferencję przybyli przedstawiciele władz Gminy Góra Kalwaria, dyrektorzy placówek oświatowych, radni, sołtysi oraz uczniowie zakwalifikowani do projektu wraz z rodzicami.
Młodzież przedstawiła humorystyczną inscenizację pt. „Co w trawie piszczy, czyli rozmowy podczas przerwy”, która wprawiła wszystkich w doskonały humor.

Zapraszamy uczniów zakwalifikowanych do projektu wraz z rodzicami na konferencję w  dniu 10.03.2011r., która odbędzie się w Zespole Szkół w Baniosze o godz. 17.00

Jesteś uczniem Zespołu Szkół w Baniosze? Mieszkasz w gminie Góra Kalwaria? Masz uzdolnienia muzyczne, plastyczne lub aktorskie?
Te zajęcia są dla Ciebie!


„Szukając Melpomeny” to projekt, w ramach którego możesz wziąć udział w bezpłatnych zajęciach muzycznych, plastycznych lub teatralnych.
Do uczestnictwa mogą zgłosić się uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
Zajęcia będą się odbywać na terenie Zespołu Szkół w Baniosze, a także podczas wyjazdów do Akademii Sztuk Pięknych, Teatru Narodowego i Filharmonii Narodowej.

Zajęcia rozpoczną się w lutym 2011 (po zakończeniu ferii szkolnych) i trwać będą do końca czerwca 2011.

Zostaną utworzone trzy grupy:
– koło muzyczne – 25 osób
– koło plastyczne – 15 osób
– koło teatralne – 20 osób

Zgłoszenie do udziału w projekcie:
Zgłoszenie na zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie deklaracji chęci uczestnictwa (dostępna w sekretariacie szkoły), a następnie po zakwalifikowaniu ucznia do określonej grupy – poprzez podpisanie deklaracji przez ucznia i jego rodziców.
Wszyscy uczestnicy otrzymują bezpłatnie materiały dydaktyczne.
Zajęcia kończą się uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa.

Czekamy na Ciebie!

Skip to content