bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Dziecięca Akademia Przyszłości (klasy I – III)

  /    /  Dziecięca Akademia Przyszłości (klasy I – III)

Dziecięca Akademia Przyszłości dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej

W związku z realizacją projektu „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” ogłaszamy nabór uczestników do udziału w projekcie.

Projektem będzie objętych 15 uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej im. Franciszka Zubrzyckiego w Baniosze. Zgłoszone dziecko będzie brać udział we wszystkich rodzajach zajęć: zajęcia sportowo–wychowawcze, zajęcia ICT, zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, języki obce oraz zajęcia obejmujące wsparcie psychologiczno-pedagogiczne (łączna ilość godzin 200).

Wnioski pobieramy i składamy w sekretariacie szkoły do 25 września.

Pobierz formularz zgłoszeniowy  w formacie pdf

W procesie rekrutacji uwzględnione są następujące kryteria:
– w projekcie uczestniczyć będzie 15 uczniów z klas I – III,
– pierwszeństwo osób z trudnościami edukacyjno-wychowawczymi,
– zachowanie równości szans dziewcząt i chłopców w dostępie do zajęć realizowanych w ramach projektu.

Zajęcia będą się odbywać w Szkoły Podstawowej im. Franciszka Zubrzyckiego zgodnie z opublikowanym harmonogramem w godzinach popołudniowych.

Zajęcia dla uczniów są bezpłatne, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Skip to content