bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Z ekologią w przyszłość

  /    /  Z ekologią w przyszłość

Projekt realizowany przez Gminę Góra Kalwaria, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Konferencja inauguracyjna

Na konferencję przybyli przedstawiciele władz Gminy Góra Kalwaria, dyrektorzy placówek oświatowych, radni, sołtysi oraz uczniowie zakwalifikowani do projektu wraz z rodzicami. Młodzi ekolodzy w ciekawy sposób przy pomocy opiekuna, p. Roberta Michoty, zaprezentowali swoje umiejętności z dziedziny chemii, wykonując kilka efektownych doświadczeń.

Zapraszamy uczniów zakwalifikowanych do projektu wraz z rodzicami na konferencję w dniu 10.03.2011r., która odbędzie się w Zespole Szkół w Baniosze o godz. 17.00

Jesteś uczniem Zespołu Szkół w Baniosze? Mieszkasz w gminie Góra Kalwaria? Interesuje Cię ekologia? Lubisz podróżować? Te zajęcia są dla Ciebie!


„Z ekologią w przyszłość” to projekt, w ramach którego możesz wziąć udział w bezpłatnych zajęciach ekologicznych i turystycznych. Do uczestnictwa mogą zgłosić się uczniowie szkoły podstawowej.
Zajęcia będą się odbywać na terenie Zespołu Szkół w Baniosze, w plenerze, a także podczas wyjazdów na wycieczki.
Zajęcia rozpoczną się w lutym 2011 (po zakończeniu ferii szkolnych) i trwać będą do końca czerwca 2011.

Zostanie utworzona grupa 25 osób – uczestników zajęć koła ekologiczno – turystycznego.

Zgłoszenie do udziału w projekcie:
Zgłoszenie na zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie deklaracji chęci uczestnictwa (dostępna w sekretariacie szkoły), a następnie po zakwalifikowaniu ucznia do określonej grupy – poprzez podpisanie deklaracji przez ucznia i jego rodziców.

Wszyscy uczestnicy otrzymują bezpłatnie materiały dydaktyczne oraz poczęstunek.
Zajęcia kończą się uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa.

Czekamy na Ciebie!

Skip to content