bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Innowacyjna Szkoła

  /    /  Innowacyjna Szkoła

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła bierze udział w konkursie Innowacyjna Szkoła.

Od października do kwietnia czeka nas szereg zadań do wykonania:

1. Spotkanie ze specjalistą ds. bezpieczeństwa systemów komputerowych. Pogawędka nt. bezpieczeństwa korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci (szczególne zwrócenie uwagi na przekazanie swoich danych, adresu, zachęty do spotkania).

2. Stworzenie i prowadzenie przez okres nie krótszy niż 3 miesiące szkolnego bloga, gdzie zamieszczane będą informacje dotyczące życia klasy/szkoły. Wpisy na blogu zamieszczać powinni zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

3. Cykl lekcji, na których wykorzystywana będzie tablica interaktywna oraz różne metody aktywizujące uczniów. Lekcje powinny być prowadzone na różnych przedmiotach. Efektem jest powstanie spójnych, szkolnych materiałów edukacyjnych.

4. Filmik nasza „TIKi klasa„. Przygotowanie przez klasę/szkołę filmu video (4-10 minut) pokazującego praktyczne zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu klasy/szkoły na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Film powinien zostać zamieszczony na stronie szkoły/serwisie youtube/ Vimeo itp.

5. Czy nasza szkoła/nauczyciele/uczniowie jest gotowa na korzystanie z programu „Cyfrowa szkoła”? Do jakich zadań używasz komputera/tabletu? Czy jesteś gotowy korzystać z e-podręcznika?

6. TIKowa gazetka szkolna. Przygotowanie multimedialnej gazetki szkolnej na wybrany temat związany z życiem klasy/szkoły. Gazetka powinna być wykonana z wykorzystaniem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (można skorzystać, np. z Junior Media).

7. Szkolny dzień TIK. Zorganizowanie w szkole/ klasie dnia poświęconego korzystaniu z technologii informacyjno–komunikacyjnych. Podczas, którego można: wystąpić z przedstawieniem „mały TIK”, prezentacją na temat bezpieczeństwa w Sieci, jak korzystać z gier edukacyjnych.

8. Teatrzyk „mały TIK” Opracowanie i przedstawienie kilkuminutowego wystąpienia pokazującego w jaki sposób zastosowanie technologii informacyjno–komunikacyjnych na lekcjach zwiększa ich efektywność.

9. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie – konwersatorium, case study.

10. Szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych.

Trzymacje za nas kciuki!!!

 

Za wykonanie tych zadań odpowiedzialni są głównie uczniowie klasy 2b gimnazjum pod opieką pani Moniki Walczak i Anny Zięby.

Skip to content