bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Projekty gimnazjalne   /  Złudzenia optyczne

Złudzenia optyczne

Złudzenia optyczne to temat projektu edukacyjnego jaki przez dwa miesiące realizowały uczennice klasy drugiej pod opieką p. Małgorzaty Chaber i p. Bernadety Ludwin.


Celem projektu było wyjaśnienie: jak i dlaczego powstają złudzenia optyczne, czy mózg może płatać figle i czy można wierzyć własnym oczom? Uczennice zapoznały się wstępnie z literaturą i na następnym spotkaniu ustaliły działania i podzieliły się zadaniami. Spotkania w zespole pozwalały śledzić na bieżąco postępy w pracy, koordynować działania, pokonywać trudności oraz przygotować się do publicznej prezentacji.


Uczennice wykonały zaplanowane prace w wyznaczonym terminie. Efektem ich działań były 4 gazetki prezentujące: 1) przykłady złudzeń, 2) niesamowite rysunki, 3) wyjaśnienie zjawiska fatamorgany (mirażu górnego i dolnego), 4) przedstawienie budowy oka. Gazetki eksponowane były w czasie trwania projektu na tablicy przy sali 46. Dziewczęta samodzielnie wykonały zdjęcia i przygotowały ich galerię. Zdjęcia opatrzyły komentarzami. Wykonały 3 kalejdoskopy, makietę pokoju Amesa oraz rysunki, gdzie manipulując perspektywą osiąga się efekty złudzeń optycznych. Oprócz tego wykonały prezentację multimedialną i film, starając się cały czas pokazać, że nie oglądamy świata jedynie dzięki oczom, ale tak naprawdę „widzimy” mózgiem, oczy są jedynie jego narzędziem. Mózg w prosty sposób można jednak oszukać. Wszystko dlatego, że mózg poznaje świat, zestawiając wrażenia odbierane przez oczy z informacjami pochodzącymi od innych zmysłów. Uczennice pogłębiły swoją wiedzę z optyki, wyjaśniły niektóre zjawiska fizyczne, zapoznały się ze złudzeniami w geometrii, sztuce, architekturze. Poznały „sztuczki” stosowane w filmie i reklamie (pokój Amesa).
Wszystkie osoby z zespołu były zaangażowane, wykazały się kreatywnością i zdolnościami organizacyjnymi. Pracowały systematycznie. Oryginalnie
i pomysłowo zaprezentowały efekty pracy nad projektem publiczności zgromadzonej na sali gimnastycznej. Używały słownictwa właściwego dla tematu i zrozumiałego dla innych. Cele zostały osiągnięte.

Uczniowie biorący udział w projekcie:
Weronika Lasek
Oliwia Błaszczyk
Patrycja Cyngot
Patrycja Matusik
Małgorzata Kopyt

Opiekunowie:
Bernadeta Ludwin
Małgorzata Chaber

Skip to content