bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Projekty gimnazjalne   /  Złoty podział, czyli idealne proporcje wokół nas.

Złoty podział, czyli idealne proporcje wokół nas.

Głównym celem projektu było zapoznanie uczniów z elementami historii myśli matematycznej oraz rozbudzenie zainteresowań matematycznych.
Uczestniczki projektu miały za zadanie poznać zasady złotego podziału odcinka, a następnie znaleźć przykłady takiego podziału w przyrodzie, architekturze oraz w ciele człowieka.


Od złotego podziału, czyli „boskiej proporcji” uczennice przeszły do kanonów greckich, czyli reguł i metod obowiązujących w danym okresie w odniesieniu do ludzkiej postaci. Dwa kanony piękna, kanon Polikleta i kanon Lizyka, określały w jakich proporcjach powinno być zbudowane ciało człowieka, aby mogło być uznawane, za idealne. Były to kanony wywodzące się ze starożytnej Grecji. Uczennice postanowiły sprawdzić, jaka część ludzi żyjących współcześnie spełniłaby warunki idealnych proporcji, gdyby żyli w starożytności.
W tym celu zmierzyły długość całego ciała oraz długość ciała bez głowy 103 uczniów naszej szkoły. Następnie przy użyciu arkusza kalkulacyjnego obliczyły jaki jest stosunek długości głowy do długości całego ciała. Okazało się, że według kanonu Polikleta jedynie 12% uczniów spełnia warunki idealnych proporcji (czyli głowa to 1/7 długości całego ciała). Według kanonu Lizypa idealne proporcje ma 17% przebadanych uczniów (głowa stanowi 1/8 długości całego ciała).


Podczas realizacji projektu uczennice rozwijały także umiejętności wykorzystania urządzeń oraz programów komputerowych (przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz wykonanie niezbędnych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym), a także umiejętność pracy w grupie oraz planowania i realizowania zamierzonych celów.

Uczniowie biorący udział w projekcie:
Natalia Goss
Marta Surda
Kinga Bębeniec
Agnieszka Pietrzak
Pamela Stańczak
Katarzyna Zgrzywa

Opiekun:
Anna Zięba

Skip to content