bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Projekty gimnazjalne   /  Zdrowa żywność w szkole.

Zdrowa żywność w szkole.

Cel ogólny:
Poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej i świadomego wyboru.

Cele szczegółowe:
1.Poznanie i stosowanie zasad prawidłowego odżywiania się.
2.Poznanie wartości odżywczych produktów.
3.Określanie potrzeb pokarmowych ludzi.
4.Stosowanie prawidłowych zasad przygotowywania i spożywania posiłków.
5.Pogłębianie zainteresowań problematyką prozdrowotną.
6.Rozwijanie umiejętności twórczej realizacji zadań, samodzielnego poszukiwania informacji.
7.Doskonalenie umiejętności pracy w grupie, podziału zadań, właściwej organizacji, sprawnego komunikowania się.
8.Rozwijanie aktywności twórczej w prezentacji wyników podejmowanych działań.

Wszystkie zaplanowane cele i zadania zostały odpowiednio zrealizowane i zaprezentowane w formie prezentacji multimedialnej.

Uczniowie biorący udział w projekcie:
Adam Dąbrowski
Szymon Chmielewski
Kacper Dąbrowski
Jakub Zduńczyk

Opiekun:
Agnieszka Makarewicz

Skip to content