bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  Wybory do Samorządu Uczniowskiego 23.09.2021r.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 23.09.2021r.

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego

1. Do Samorządu Uczniowskiego może kandydować uczeń klasy VII lub VIII szkoły podstawowej zgłoszony indywidualnie lub przez grupę uczniów (z każdej klasy musi być zgłoszony dokładnie dwóch kandydatów), który ma:

a. minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania za poprzedni rok szkolny;
b. dobrą frekwencję;
c. osiąga zadowalające wyniki w nauce.

2. Kandydat musi mieć poparcie opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz wychowawcy klasy.
3. Termin zgłaszania kandydatów mija w piątek 17 września 2022 roku.
4. Kandydat ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej, którą może rozpocząć bezpośrednio po akceptacji swojej kandydatury przez opiekuna SU.
5. W ramach kampanii wyborczej dopuszcza się:

a. rozdawanie ulotek;
b. wywieszanie plakatów na tablicy Samorządu Uczniowskiego oraz w innych miejscach szkoły (po uzgodnieniu z opiekunem SU lub innym nauczycielem);
c. organizowanie spotkań przedwyborczych w czasie przerw oraz na godzinach wychowawczych za zgodą wychowawcy klasy;
d. bezpośredniego zaprezentowania swojego programu wyborczego, podczas spotkań na godzinach wychowawczych.

6. Głosowanie odbędzie się w czwartek 23 września 2022 roku.
7. Uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej oraz nauczyciele.
8. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, równy i powszechny poprzez wrzucenie do urny przez uprawnionego do głosowania ucznia lub nauczyciela kartki z zaznaczonym za pomocą krzyżyka nazwiskiem faworyta.
9. Głos jest nieważny, jeśli karta jest zniszczona lub gdy zaznaczono więcej niż jedno nazwisko.

Skip to content