bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  „Wiem, czuję, pomagam . . . „

„Wiem, czuję, pomagam . . . „

18 października 2017 roku uczniowie klas V, VI oraz VII Szkoły Podstawowej w Baniosze uczestniczyli w spotkaniu z Panem Piotrem Milewskim, przedstawicielem Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii. Podczas prowadzonych warsztatów zastanawiano się wspólnie nad tym, czym tak naprawdę jest wolontariat, a także jakie cechy charakteru skłaniają ludzi do aktywności na rzecz innych. Prezentacja reportażu o Pływających Lekarzach, prowadzących działania pomocowe na terenie Panamy oraz omówienie znaczenia Przyrzeczenia Lekarskiego stało się punktem wyjścia do dyskusji na temat misji w pracy zawodowej i łączenia aktywności zawodowej z działalnością w ramach wolontariatu.
Mamy nadzieję, że przesłanie przekazywane przez Pana Piotra pozostanie w nas na zawsze, bo przecież „Wiem – warto zrozumieć innych, zrozumieć świat. Czuję, bo warto poczuć, że ludzie pozornie obcy mogą nam być bardzo bliscy. Pomagam, gdyż warto działać, jeśli ktoś potrzebuje pomocy…”

Dorota Adamska
Weronika Pająk–Kruszewska

Skip to content