bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  #Sprzątamy dla Polski

#Sprzątamy dla Polski

Sozologia to dziedzina wiedzy obejmująca zagadnienia czynnej oraz biernej ochrony środowiska naturalnego. Nauka ta analizuje dostępne metody i narzędzia służące ochronie przyrody oraz wspieraniu trwałości je zasobów. Nakłania ku racjonalnemu korzystaniu z bogactw naturalnych, w celu ograniczenia i łagodzenia skutków ich eksploatacji. Przedstawiciele sozologii badają wpływ rozwoju cywilizacji na środowisko, ponieważ mówimy tu o wpływie iście destrukcyjnym, do ich zadań należy opracowywanie sposobów ochrony środowiska przed zgubną działalnością człowieka. Jednym z kluczowych problemów z zakresu ochrony środowiska jest zaśmiecanie naszej planety. Dlatego tak istotne jest kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży. Uczniowie i przedszkolaki z naszej szkoły czynnie włączyli się 4 października 2022r. do ogólnopolskiej akcji Sprzątamy dla Polski porządkując najbliższą okolicę.

Inez Goźlińska

Izabela Gajewska

Skip to content