bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Od 21 lutego do 9 marca 2022 r. na stronie

www.gorakalwaria.przedszkola.vnabor.pl

rodzice będą mieli możliwość składania wniosków o przyjęcie ich dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Baniosze.

Etap wprowadzania wniosków oraz składania dokumentów w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru zakończy się 9 marca.  

6 kwietnia o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

7-12 kwietnia (do godz. 15.00) – rodzice składają w szkole oświadczenie potwierdzające, uczęszczanie do oddziału przedszkolnego.

13 kwietnia o godz. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca (również elektroniczna)

19-29 kwietnia 2022 r. – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w postępowaniu uzupełniającym.

17 maja 2022 r., godz. 15:00 – opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

18-23 maja 2022 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego.

24 maja 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Skip to content