bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  Profilaktyka w szkole

Profilaktyka w szkole

Kolejny już rok w naszej szkole prowadzone są różnorodne programy profilaktyczne proponowane przez Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Piasecznie z/s w Chylicach.
Pani Dorota Adamska zaprosiła uczniów klas 0 do programu „Czyste powietrze wokół nas”. Jest to pierwszy etap edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia. Głównym celem programu było kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia oraz komfortu życia.
Uczniowie klas I–III pod kierunkiem pani Beaty Płatek brali udział w programie „Nie pal przy mnie proszę”. Ten program jest drugim ogniwem w cyklu programów profilaktyki antynikotynowej adresowanych do dzieci i młodzieży. Poruszał on treści dotyczące zdrowia, ale przede wszystkim miał na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Pani Magdalena Żurawska wspólnie z uczniami klas IV realizowała program „Bieg po zdrowie”. Głównym celem tego programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej było zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów, opóźnienie lub zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, a także ukazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
Uczniowie klas V–VIII oraz oddziałów gimnazjalnych wzbogacali swoją wiedzę angażując się w działania związane z programem „Trzymaj formę”. Celem prowadzonych akcji było poszerzenie informacji dotyczących zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, zachowań konsumenckich oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej i świadomego wyboru.
Dodatkowo pani Beata Płatek realizowała z uczniami klas I–IV program „Dokuczanie nie bawi”. Dzięki przeprowadzonym zajęciom dzieci uczyły się nie tylko respektować zdanie innych osób, ale również opisywać swoje zachowania, a także oceniać reakcje i emocje na sytuacje związane z zabawą oraz dokuczaniem.
Wierzymy, że prowadzone w trakcie całego roku szkolnego programy profilaktyczne wpłynęły na kształtujące się jeszcze postawy dzieci i młodzieży. Wszystkie proponowane w naszej szkole działania mogły odbyć się w wyniku współpracy z wychowawcami klas, a także nauczycielami poszczególnych przedmiotów, za co serdecznie wszystkim dziękujemy.

Zespół pomocy
psychologiczno–pedagogicznej

Skip to content