bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  Profilaktyka szkolna

Profilaktyka szkolna

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła uczestniczyła w Programach Profilaktycznych zaproponowanych przez Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Piasecznie z/s w Chylicach.
Bloki tematyczne dotyczące profilaktyki antynikotynowej i zdrowego stylu życia podzielone były na konkretne klasy.

Klasy 0 uczestniczyły w programie „Czyste powietrze wokół nas”. Był to program przedszkolnej edukacji antynikotynowej, który wychodził z założenia, że postawy społeczne należy kształtować już u małych dzieci. Edukacja antynikotynowa staje się niezbędnym elementem wychowania zdrowotnego, od najmłodszych lat zważywszy na szczególnie niekorzystne zjawisko biernego palenia. Dla dzieci w wieku przedszkolnym, bierne palenie oznacza m.in. zaburzenia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia zachowania dziecka, zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego, mniejszą odporność na infekcje, a także zmniejszoną gotowość szkolną. Uczniowie uczestniczyli w takich zajęciach jak:
– Co i dlaczego dymi?
– Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
– Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
– Jak unikać dymu papierosowego?
Dzieci chętnie się wypowiadały, słuchały i wykonywały różne ćwiczenia.

Klasy 1–3 konfrontowały się z zadaniami z programu „Nie pal przy mnie, proszę”. Ten program edukacji antynikotynowej jest drugim ogniwem w cyklu programów profilaktyki antynikotynowej adresowanych do dzieci i młodzieży. Zawierał on pięć zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych. Realizacja ich odbywała się metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci. Program poruszał treści dotyczące zdrowia, miał charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim miał na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w której inne osoby palą przy nich papierosy. Celem było uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego.
Tematyka zajęć była następująca:
– Co to jest zdrowie?
– Od czego zależy nasze zdrowie?
– Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
– Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
– Nie pal przy mnie, proszę!
Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach i wykonywali wszelkie ćwiczenia warsztatowe.

Klasy 4 brały udział w programie „Bieg po zdrowie”. Głównym celem programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej było zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku grupy docelowej. Aktywny udział uczniów sprzyjał identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywował do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.
Tematyka zajęć była następująca:
– Wprowadzenie. Palenie jest niezdrowe.
– Jak się nie dać złowić nałogowi?
– Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów?
– Palenie szkodzi!
– Jak to zrobić, żeby nie palić?
– Jak to zrobić, żeby inni nie palili? Podsumowanie zajęć.
Dzieci bardzo aktywnie wypowiadały się na powyższe tematy i chętnie brały udział w zajęciach.

Klasy 5–7 oraz oddziały gimnazjalne wzbogacały swoją wiedzę w zakresie programu „Trzymaj formę”. Celem prowadzonych działań było poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, zachowań konsumenckich oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej i świadomego wyboru. Zajęcia realizowano z użyciem metod aktywizujących, z zachowaniem cyklu uczenia się przez doświadczenie. Tematy prowadzonych zajęć to między innymi:
– Czy wiesz co jesz?
– Czy masz wpływ na to co jesz?
– Oceń swoją wydolność i sprawność fizyczną.
– Zbilansuj się – planujemy menu na klasową imprezę.
– W zdrowym ciele zdrowy duch.
Uczniowie chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i angażowali się w różnorodne zajęcia mające na celu promowanie zdrowego stylu życia. Mamy ogromną nadzieję, że powyższe programy profilaktyczne wpłynęły na kształtujące się jeszcze postawy dzieci i młodzieży. Wszystkie prowadzone w naszej szkole działania mogły odbyć się w wyniku współpracy z wychowawcami klas, a także nauczycielami poszczególnych przedmiotów, za co serdecznie wszystkim dziękujemy.

Dorota Adamska
Beata Płatek

Skip to content