bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  Prezentacja projektów gimnazjalnych

Prezentacja projektów gimnazjalnych

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej uczniowie klas gimnazjalnych mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego, rozumianego jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod.
Zakres tematyczny gimnazjalnego projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej lub wykraczać poza te treści. Projekty mogą być prowadzone w ramach jednego przedmiotu lub kilku.
Celem gimnazjalnego projektu edukacyjnego jest nie tyle samo działanie uczniowskie, co rozwiązanie konkretnego problemu. Stawiany przed uczniami przez nauczyciela – lub definiowany przez nich samodzielnie – powinien budzić ich zainteresowanie, a jego rozwiązanie powinno być wyzwaniem.
Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązania problemu, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.
Gimnazjalny projekt edukacyjny ma być realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.
W naszym gimnazjum projekty realizują gimnazjaliści w klasie drugiej. 12 czerwca odbył się Szkolny Dzień Projektów, podczas którego wyniki swojej pracy uczniowie prezentowali przed publicznością złożoną z koleżanek i kolegów z klas pierwszych. W bieżącym roku szkolnym było 10 grup projektowych. Opiekunami grup byli nauczyciele: Marta Bedyńska, Małgorzata Chaber, Agnieszka Makarewicz, Anna Mirkowska, Agnieszka Sałańska, Dorota Sikorska i Anna Wasilewska.
Różnorodna tematyka projektów i ciekawa ich prezentacja poszerzyła wiedzę odbiorców.

Małgorzata Chaber

Skip to content