bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Zaburzenia odżywiania, problem współczesnej młodzieży

  /    /  Zaburzenia odżywiania, problem współczesnej młodzieży

Jego celem było rozpropagowanie zdrowego stylu życia oraz promocja zdrowia. W czasie poszczególnych etapów pracy nad projektem uczniowie doskonalili umiejętności rozpoznawania zagrożeń i reagowania na nie, gromadzenia i selekcjonowania informacji pochodzących z różnych źródeł, wykorzystywania dostępnego oprogramowania komputerowego, a także kształtowali umiejętności podejmowania decyzji, dyskutowania i efektywnego współdziałania w zespole, prezentowania wyników swojej pracy. Nauczyciel realizujący projekt przedstawił uczniom założenia projektu, a następnie wspólnie z nimi opracował instrukcję, harmonogram zadań i kartę oceny realizacji projektu. Projekt został zrealizowany w formie prezentacji multimedialnej.

 

Uczniowie biorący udział w projekcie: Wiktoria Machacka, Marta Tymczak, Maja Rybak, Malwina Miszewska

Opiekun: Agnieszka Makarewicz

Skip to content