bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Robotyka

  /    /  Robotyka

Robotyka w Baniosze szansą dla młodych

Od 1 września 2010r. do 28 lutego 2011 roku w Szkole Podstawowej w Baniosze realizowany był projekt „Robotyka w Baniosze szansą dla młodych”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu była firma KLS Partners, zaś partnerem Szkoła Podstawowa w Baniosze.

Głównym celami tego projektu było:
– zwiększenie liczby uczniów Szkoły Podstawowej w Baniosze (klasy IV-VI), którzy polepszyli swoje umiejętności twórczego i logicznego myślenia oraz nabrali świadomości o korzyściach wynikających z kształcenia, – zwiększenie liczby dodatkowych zajęć edukacyjno- wychowawczych z robotyki dla uczniów szkoły.

Zajęcia odbywały się w czterech terminach:
– I grupa: 16.10.2010-13.11.2010
– II grupa: 20.11.2010- 11.12.2010
– III grupa: 8.01.2011- 29.01.2011
Każda grupa miała 4 spotkania, które odbywały się w soboty w godzinach 10.00-15.00.

Projekt oferowanych zajęć zakładał naukę w formie zabawy. Zagadnienia fizyczne, matematyczne i informatyczne przestały być tylko nudną teorią. Budowanie własnego robota miało wysoką wartość merytoryczną. Jednocześnie praca w zespole rozwijała cechy interpersonalne, uczyła pracy w grupie. Bogaty, ciekawy program zapewnił zaangażowanie uczestników, co pomogło zrozumieć młodym ludziom, że nauka może być przyjemnością. Kolejne problemy stawiane przed uczniami i rozwiązywane w ramach zajęć stały się motywacją do dalszej edukacji, przyczyniło się to także do uświadomienia uczniom korzyści i możliwości jakie daje kształcenie.

Elastyczna formuła zajęć pozwalała dostosować zajęć do zróżnicowanego wieku uczniów. Było to możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu nowatorskich zestawów LEGO Mindstorm NXT. Zestawy LEGO Mindstorm NXT zawierają zarówno podstawowe części konstrukcyjne: łączniki, koła, osie, etc. oraz szereg elementów elektronicznych pozwalających na ruch robota oraz jego komunikację z otoczeniem. Wynikiem pracy dzieci były roboty, które potrafiły np. sprzątać zadany obszar, prowadzić selekcję kolorowych kulek ze względu na barwę, chwytać, kroczyć, etc.

Skip to content