bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Robotyka 2011/2012

  /    /  Robotyka 2011/2012

Robotyka w Baniosze szansą dla młodych

Start projektu

Firma Doradztwo Gospodarcze Marcin Kowalik w partnerstwie z Gimnazjum w Baniosze rozpoczynają z dniem 1 lipca 2011 r. nowy projekt edukacyjny skierowany do uczniów Gimnazjum w Baniosze, pt.: „Robotyka w Baniosze szansą dla młodych II”.

Uczniowie Gimnazjum w Baniosze, po zakończeniu etapu edukacji gimnazjalnej, w celu podjęcia dalszej nauki, będą zmuszeni do uczęszczania do szkół poza miejscem zamieszkania. Ważne jest aby ich start w ponadpodstawową ścieżkę dydaktyczną był co najmniej równie udany, co ich rówieśników z większych miejscowości. Dlatego ważne jest aby zdolna młodzież ucząca się w Gimnazjum w Baniosze miała możliwość rozwoju i aby pochodzenie z obszarów wiejskich nie było przyczyną obniżenia motywacji do nauki związanej z brakiem wzorców do naśladowania.
Dlatego pragniemy bardzo serdecznie zaprosić do udziału w projekcie wszystkich uczniów Gimnazjum w Baniosze, którzy zamieszkują obszary wiejskie, miejsko – wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu udział wszystkich osób zgłaszających jest całkowicie bezpłatny.

Marcin Kowalik
Doradztwo Gospodarcze

Dariusz Słapek
Dyrektor Gimnazjum w Baniosze

O projekcie

Projekt „Robotyka w Baniosze szansą dla młodych II” otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 9.5 „Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celami tego projektu są:
– Poprawa kompetencji matematyczno – przyrodniczych;
-Zwiększenie dostępności dodatkowych zajęć edukacyjnych, rozwijających w stronę zagadnień matematyczno – przyrodniczych;
– Wzrost motywacji do nauki i wzmocnienie poprawnych postaw społecznych wśród uczniów Gimnazjum w Baniosze.
Zasadniczą częścią projektu są zajęcia z roboinformatyki organizowane w salach udostępnionych na terenie Gimnazjum
w Baniosze. Bogaty, ciekawy program zapewni zaangażowanie uczestników, co zagwarantuje ich aktywny udział, a więc i czerpanie korzyści w postaci zrozumienia, że nauka może być przyjemnością. Kolejne problemy stawiane przed uczestnikami i rozwiązywane
w ramach zajęć będą motywacją do podejmowania następnych wyzwań.

Lider projektu

Liderem Projektu jest firma – Doradztwo Gospodarcze Marcin Kowalik. Właściciel firmy posiada doświadczenie w realizacji
i zarządzaniu przedsięwzięciami współfinansowanymi z EFS.
W ramach swojej rozległej działalności odpowiada za koordynowanie zadań projektowych, m.in. szkoleń. W styczniu 2009r. został wybrany do Rady Fundacji Fabryka Talentów, zajmującej się budowaniem nowoczesnego systemu kształcenia młodzieży
w zakresie nauk ścisłych przy jednoczesnym rozwoju kreatywności oraz corocznym organizowaniu turnieju Roboinformatyki.
Kolejnym etapem jego zaangażowania w kształcenie najmłodszych jest podjęcie lokalnej współpracy partnerskiej w ramach niniejszego projektu.

Partner projektu

Partnerstwo z Gimnazjum w Baniosze umożliwiło precyzyjne sformułowanie problemów dotyczących uczniów. Personel pracujący w szkole jest pomocny w procesie promocyjno – rekrutacyjnym oraz stanowi gwarancję doboru do projektu uczestników najbardziej potrzebujących. Kluczowy wkład partnera w proces realizacji projektu stanowi właśnie jego aktywna rola w procesie promocyjno – rekrutacyjnym oraz udostępnienie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć.
Gimnazjum w Baniosze posiada doświadczenie w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju. Obecnie na terenie szkoły realizowany jest projekt w ramach Działania 9.5 PO KL.

Prowadzący zajęcia

Każde zajęcia prowadzi 2 lektorów – ekspertów z zakresu IT i robotyki, którzy na bieżąco nimi sterują – w miarę zdolności i pomysłowości uczestników prowadzą ich do rozwiązania zagadnienia. Interaktywna forma zajęć zapewnia świetną rozrywkę i zaangażowanie uczestników. Możliwość elastycznego doboru tematyki realizowanej na zajęciach umożliwia dostosowanie programu do umiejętności poszczególnych uczestników.

ROBOINFORMATYKA

Warsztaty Roboinformatyki są zajęciami, na których w atmosferze zabawy dzieci stają przed wyzwaniami realizacji założonych zadań przy pomocy zaprojektowanych przez siebie konstrukcji.
Dzieci, pod okiem lektorów, pracują w zespołach i analizują ściśle określone zagadnienie, które zmienia się na każdych kolejnych zajęciach. Zespół wspólnie konstruuje, a następnie programuje autonomicznego robota, który wykonuje ściśle określoną misję.
Elastyczna formuła zajęć pozwala dostosować program zajęć do zróżnicowanego wieku uczniów. Jest to możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu nowatorskich zestawów LEGO Mindstorm NXT (wymyślone w Massachusetts Institute of Technology; w USA). Zestawy LEGO Mindstorm NXT zawierają zarówno podstawowe części konstrukcyjne: łączniki, koła, osie, etc. jak i szereg elementów elektronicznych pozwalających na ruch robota oraz jego komunikację z otoczeniem. Wykorzystywane graficzne, intuicyjne języki programowania pozwalają nawet małym dzieciom zgłębić tajniki programowania oraz zrozumieć strukturę algorytmów. Wynikiem pracy dzieci są roboty, które potrafią np. sprzątać zadany obszar, prowadzić selekcję kolorowych kulek ze względu na barwę, chwytać, kroczyć, etc. Trudno jest przedstawić uczucie spełnienia jakie odczuwa dziecko „ożywiając” własnego robota.

WARSZTATY

Warsztaty to zajęcia z robotyki i informatyki, podczas których dzieci w wieku szkolnym poznają podstawy konstrukcji maszyn oraz techniki programowania. Naszym celem jest, aby nasi absolwenci zainteresowali się nauką jako zajęciem fascynującym, przynoszącym wiele satysfakcji.
Oczywiście jest to robotyka w pigułce, czyli zestaw ćwiczeń, który w sposób przystępny i atrakcyjny prezentuje podstawowe zagadnienia programistyczne. W pierwszym etapie dzieci uczą się same jak zbudować swojego robota. Mają do dyspozycji specjalne zestawy klocków LEGO oraz instrukcję tworzenia konkretnych modeli. Nad tym tworzeniem czuwają lektorzy, którzy wyjaśnią niejasności, podpowiedzą lub rozwiną zagadnienia, które będą ciekawić uczestników. Po zbudowaniu swojego robota przed konstruktorami stanie zadanie zaprogramowania go, czyli zadanie „ożywienia go”. Proces programowania jest niezwykle prosty i intuicyjny. Uczestnicy wykorzystują do tego celu „obrazki” na ekranie monitora komputera. Przy ich pomocy programowanie staje się dziecinnie proste. Trzecim etapem warsztatów jest radość zabawy robotem, którego się stworzyło. Zabawa, która uczy – nauka, która bawi.
Każda grupa będzie liczyć 8 osób plus 2 osoby prowadzące. W czasie budowania i programowania uczestnicy będą pracować w dwuosobowych zespołach. Staną przed nimi zadania i wyzwania, którym będą musieli sprostać. Jednak przyniosą one radość zwycięstwa.

W ramach warsztatów gwarantujemy:
– 32 godziny zajęć dydaktycznych z zakresu robotyki oraz programowania
– zajęcia w grupach do 8 osób, podzielonych na dwuosobowe zespoły
– pomoce naukowe (materiały dydaktyczne, komputery)
– wykwalifikowanych lektorów i opiekunów
– sprawdzony program dydaktyczny

Miejsce warsztatów

Wszystkie zajęcia będą odbywały się na terenie Gimnazjum w Baniosze. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w salach tej szkoły, która jednocześnie na potrzeby projektu udostępnia dla wszystkich uczestników swoje zasoby, które będą uczestnikom niezbędne. Przy szkole znajduje się również możliwość bezpiecznego spędzenia czasu podczas przerw w zajęciach, co umożliwi młodym uczestnikom dotlenienie swojego umysłu.

ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA

Na zajęcia zapraszamy uczniów Gimnazjum w Baniosze, którzy zamieszkują obszary wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 25 tysięcy mieszkańców, wykazujących jednocześnie brak motywacji do nauki oraz mających problemy materialne.
Każdy, kto chciałby wziąć udział w warsztatach powinien przekazać wniosek aplikacyjny w wersji papierowej osobiście do siedziby Organizatora lub do sekretariatu Gimnazjum w Baniosze lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie poniżej. W imieniu osoby niepełnoletniej dokonuje tego rodzic (lub opiekun prawny). Wnioski będą zbierane do 5 września 2011 r. Następnie zbierze się Komisja, która zadecyduje o zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani mailowo lub telefonicznie, najpóźniej do 8 sierpnia 2011r.
Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem warsztatów. Formularz uczestnictwa oraz regulamin do pobrania poniżej:

Regulamin warsztatów

Formularz uczestnictwa w projekcie

KONTAKT

Zamieszczamy tu dane adresowe Lidera i Partnera

Lider projektu
Doradztwo Gospodarcze Marcin Kowalik
ul. Sikorskiego 1/45
05-500 Piaseczno
Tel. 519 548 666

Partner projektu
Gimnazjum w Baniosze
ul. Szkolna 1
05-532 Baniocha

Skip to content