bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła dobrego wychowania

  /    /  Szkoła dobrego wychowania

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła bierze udział w konkursie Szkoła dobrego wychowania.

Od listopada do maja czeka nas szereg zadań do wykonania:

1. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania.

2. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre. Laureaci otrzymali dyplom „Mistrz savoir vivre” przygotowany przez szkołę.

3. Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”.

4. Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników.

5. Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”.

6. Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania. Pogadanka z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka.

Trzymacje za nas kciuki!!!

Marianna Zulczyk
Beata Świątkiewicz
Dorota Adamska
Weronika Pająk

Skip to content