bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła dobrego wychowania

  /    /  Szkoła dobrego wychowania

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła bierze udział w konkursie Szkoła dobrego wychowania.

Od listopada do maja czeka nas szereg zadań do wykonania:

1. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania.

2. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre. Laureaci otrzymali dyplom „Mistrz savoir vivre” przygotowany przez szkołę.

3. Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”.

4. Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników.

5. Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”.

6. Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania. Pogadanka z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka.

Trzymacje za nas kciuki!!!

Marianna Zulczyk
Beata Świątkiewicz
Dorota Adamska
Weronika Pająk

Poniżej relacjonować będziemy najważniejsze przedsięwzięcia związane z wykonywaniem poszczególnych zadań.

Zadanie 1
Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania.

Pierwsze zadanie realizowane było w dwóch etapach. Na godzinach wychowawczych we wszystkich klasach Zespołu Szkół w Baniosze odbyły się zajęcia, podczas których nauczyciele wspólnie z uczniami omawiali zasady dobrego zachowania i tłumaczyli pojęcia „savoir vivre”. Uczniowie dyskutowali, przedstawiali konkretne przypadki zachowań, a także szukali poprawnych rozwiązań takich zachowań, jakie należałoby zmienić. Uczniowie klas IV–VI przygotowali specjalną audycję radiową pt. „Co to jest dobre wychowanie? Pomaga czy przeszkadza w życiu?”, którą wyemitowano przez radiowęzeł szkolny. W poszczególnych oddziałach przygotowano Klasowe Karty Zasad Dobrego Zachowania, które następnie prezentowano podczas szkolnej debaty uczniowskiej. W trakcie tego etapu klasowi przedstawiciele omawiali różne spostrzeżenia wypracowane wspólnie z rówieśnikami. Aby ujednolicić wszystkie zebrane informacje i podsumować debatę opracowano Szkolną Kartę Dobrego Zachowania. Przygotowano ją w formie dużego plakatu i umieszczono zarówno w szatni szkoły podstawowej jak i gimnazjum.
Szkolną Kartę Dobrego Zachowania zamieszczono także na stronie internetowej szkoły.

Zadanie 2
Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre. Laureaci otrzymali dyplom „Mistrz savoir vivre” przygotowany przez szkołę.

Realizacja tego zadania podzielona była na trzy kategorie wiekowe. Dla uczniów klas I–III przygotowano konkurs plastyczny pt. „Mistrz savoir vivre”. Samodzielny dobór przez autorów plakatów formy i ich techniki wpłynął na różnorodność uzyskanych prac plastycznych. Komisja w składzie p.M.Retmaniak, p.W.Pająk i p.D.Adamska miała spory dylemat, aby wybrać te najładniejsze. Zwycięskie prace wyeksponowano na korytarzu szkolnym, a ich autorów uhonorowano dyplomami i nagrodami.
Zadaniem klas IV–VI było przygotowanie prezentacji multimedialnej, wykonanej w programie Power Point. Prezentacja miała liczyć maksymalnie 15 slajdów i zawierać informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych, a także o autorach pracy. Najlepsze prezentacje wybrane przez komisję w składzie p.M.Zulczyk, p. B.Świątkiewicz i p.W.Pająk, zamieszczono na stronie internetowej szkoły.
Z kolei uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w konkursie wiedzy na temat savoir vivre. Konkurs w formie testu zawierającego pytania wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte odbył się podczas obchodów Szkolnego Dnia Dobrego Wychowania 28 kwietnia 2017 roku. Spośród 12 uczniów biorących udział w konkursie, trzech z najlepszymi wynikami uzyskanymi podczas rozwiązywania zadań testowych, musiało się również wykazać wiedzą praktyczną z zakresu nakrycia stołu do uroczystego posiłku, umiejętności składania serwetki oraz wiązania krawata. Wszystkie zadania oceniane były przez jury, w skład którego wchodzili: p.M.Zulczyk, p.B.Świątkiewicz oraz p.W.Pająk.
Laureat konkursu otrzymał dyplom „Mistrza savoir vivre”.

Zadanie 3
Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”.

Na początku lutego uczniom klas IV–VI szkoły podstawowej oraz I–III gimnazjum zaproponowano szkolny konkurs literacki pt. „Moje zachowanie świadczy o mnie”. Uczniowie zostali szczegółowo poinformowani o sposobie opracowania krótkich prac pisemnych, na przygotowanie których mieli miesiąc czasu. Prace zbierane były i oceniane przez polonistów naszej placówki. Łącznie zebraliśmy 36 prac. W treści wypracowań uczniowie zamieszczali nie tylko ogólne informacje dotyczące zasad dobrego zachowania, ale również opisywali przykłady czy zachowania, z jakimi spotykali się w życiu codziennym. Najlepsze prace zamieszczono na stronie internetowej szkoły, uhonorowano dyplomami i nagrodami wręczonymi podczas Szkolnego Dnia Dobrego Wychowania.

Poniżej prace naszych uczniów:

Aleksandra Borowiecka – I miejsce

Bartłomiej Bieniak – II miejsce

Jan Zieliński – III miejsce 

Ewa Odrowąż-Coates – wyróżnienie

Filip Tobolski – wyróżnienie

Nicole Kozicka – wyróżnienie

 

Zadanie 4
Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników.

Aby podsumować prowadzone akcje związane z dobrym wychowaniem w Zespole Szkół w Baniosze 28 kwietnia zorganizowano Szkolny Dzień Dobrego Wychowania. Uczniowie poszczególnych klas przedstawiali inscenizacje, piosenki, a także hasła dotyczące znajomości i stosowania zasad zachowania przygotowane wspólnie z wychowawcami. Prezentacje dotyczyły poprawnego postępowania w różnych miejscach, a także zachowania w stosunku do różnych osób. Najczęściej pojawiały się prezentacje zachowań w szkole, w domu, na ulicy, w sklepie i w autobusie. Mieliśmy okazję obserwować między innymi właściwy sposób witania się, wręczania kwiatów czy odpowiednie zachowanie przy stole oraz właściwego używania „magicznych” słów „proszę, dziękuję, przepraszam”. Taki rodzaj zajęć to nie tylko zabawa, ale i nauka dla uczniów w każdym wieku.

Zadanie 5
Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”.

W miesiącu marcu w Zespole Szkół w Baniosze szczególną uwagę zwracano na wygląd. Wychowawcy klas poruszali ten temat podczas pogadanek na godzinach wychowawczych. Uczniów zaproszono również do konkursu plastycznego pt. „Mój wygląd świadczy o mnie”. Forma i technika wykonania prac była dowolna, co pozwoliło na wykorzystanie różnorodnych materiałów, obrazów oraz tekstów. Na przygotowanie plakatów przeznaczono miesiąc czasu. Chętnych do wykonania prac plastycznych było wielu. Komisja w składzie p.M.Retmaniak, p.M.Zulczyk, p.B.Świątkiewicz wybrała te najładniejsze, autorom których przyznano dyplomy oraz nagrody. Cała społeczność szkolna miała możliwość oglądania prac, które wyeksponowano na korytarzu szkolnym.

Zadanie 6
Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania. Pogadanka z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka.

Wpływ środowiska na wychowanie dzieci i młodzieży to temat, który był często poruszany na godzinach wychowawczych oraz zajęciach z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Uczniowie chętnie włączali się do dyskusji na temat zachowania poszczególnych osób w różnych sytuacjach życiowych. Przedstawiali swoje przemyślenia i nie bali się krytykować zachowań niewłaściwych. W salach lekcyjnych najmłodszych klas pojawiły się gazetki ścienne z konkretnymi wskazówkami dla osób, które zawsze chcą być grzeczne. Również w stołówce szkolnej wychowawczynie świetlicy przygotowały gazetkę na temat kulturalnego zachowania przy stole.
Aby ukazać nie tylko wpływ środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka, ale również wpływ młodego człowieka na otaczający świat zaproponowaliśmy uczniom udział w zbiórce karmy oraz innych potrzebnych rzeczy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska „Na Paluchu”. Odzew był zaskakujący. Wśród przekazywanych artykułów znalazło się 87,3 kg karmy suchej, 57 szt. saszetek dla kotów, 5 szt. saszetek dla psów, 3 szt. przysmaku dla psów, 8,4 kg makaronów, 3 kg ryżu, 4,9 kg kaszy, 0,3 kg pasztetu, 1,8 kg karmy w „batonie”, 14 kg karmy dla psów w puszkach, 5 kg karmy dla kotów w puszkach, 30 szt. kocy i ręczników, 12 szt. misek, pudło pełne zabawek i smyczy z obrożami, a także 1 szt. szamponu dla zwierząt. Łącznie zebraliśmy 132 kg karmy i wszystkie dary zostały przekazane podopiecznym warszawskiego schroniska.

Mamy nadzieję, że po tych wszystkich lekcjach wychowawczych, konkursach i prowadzonych akcjach każdy uczeń Zespołu Szkół w Baniosze będzie swoim zachowaniem świadczyć tylko i wyłącznie o dobrym wychowaniu.

Skip to content