bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

„Ekologia Naszym Azymutem”

  /    /  „Ekologia Naszym Azymutem”

Projekt realizowany przez Gminę Góra Kalwaria, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Zakończenie projektu „Ekologia Naszym Azymutem”

W czwartek, 30.09.2010r odbyła się konferencja kończąca drugi z projektów współfinansowanych przez EFS.
Na spotkanie przybyli zaproszeni goście oraz uczestnicy projektu z rodzicami. Beneficjentami ostatecznymi było 25 uczniów.
Celem programu, którego pomysłodawcą, autorem a także prowadzącym zajęcia prowadzącym był nauczyciel przyrody mgr Robert Michota, było propagowanie turystyki i krajoznawstwa oraz edukacji regionalnej i ekologicznej wśród uczniów z Zespołu Szkół w Baniosze. Realizacja projektu była aktywnym elementem uzupełniającym edukację przyrodniczą ucznia w szkole oraz sposobem na poznanie ciekawych miejsc i obiektów naszego regionu i nie tylko . Różnorodne formy spotkań i wypraw turystycznych pozwoliły na przekazywanie wiedzy w zupełnie odmiennych warunkach niż system klasowo – lekcyjny. Realizacja projektu objęła dwa bloki tematyczne po 30 godzin: zajęcia z ekologii oraz turystyki i krajoznawstwa, wycieczki autokarowe, rajdy piesze jedno i dwudniowe. Na zakończenie prezentacji osiągnięć beneficjenci otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu ekologicznego i turystycznego w ramach projektu.

Wycieczka na Jurę Krakowsko – Częstochowską.

Ostatnim, długo oczekiwanym celem dla młodych ekologów z Baniochy stała się Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Nie sposób opisać wszystkich wrażeń, jakich dostarczył uczniom bogaty i dość napięty program wyprawy: zwiedzenie Częstochowy, wybrane zamki Szlaku Orlich Gniazd, Pustynia Siedlecka, Dolina Wiercicy, Złoty Potok, Janów i Ostrężnik, tajemnicze jaskinie, źródła, ostańce skalne i relaks w kompleksie basenowym. Wyprawa zakończyła się w pełni sukcesem dzięki ciepłej, słonecznej pogodzie, która choć ostatnio nas nie rozpieszczała – również tym razem dopisała uczestnikom.

Wyprawa do Błędowa.

Wrzesień dla uczestników projektu „Ekologia Naszym Azymutem” rozpoczął się kolejnym rajdem. W trzeci weekend bieżącego roku szkolnego przyszedł czas na dość oryginalną i innowacyjną wyprawę. Jej celem było gospodarstwo agroturystyczne, którego wielkim atutem, oprócz doskonałej bazy noclegowej, był staw rybny. Uczniowie mogli w sposób praktyczny przekonać się, jak funkcjonuje taki „sztuczny ekosystem”. Niektórzy zasmakowali uroków hobby jakim jest wędkarstwo oparte na zasadzie „nie zabijaj”, które nie jest nastawione na ilość i wielkość złowionych ryb, ale na aktywny, relaksujący sposób obcowania z przyrodą, podczas którego delektujemy się jej pięknem. Przebywanie nad wodą i obserwacja jej otoczenia pozwalała nam poznać wiele gatunków zwierząt i roślin zamieszkujących strefę przybrzeżną oraz strefę otwartej wody. W drugi dzień rajdu uczniowie wyposażeni w atlasy grzybów udali się do lasu gdzie miała miejsce praktyczna i owocna lekcja z mykologii.

Lekcja botaniki w Powsinie.

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego, 18 czerwca młodzi ekolodzy z Zespołu Szkół w Baniosze wyruszyli na kolejny dwudniowy rajd. Tym razem dotarli do Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie, gdzie wzięli udział w praktycznej lekcji botaniki. Uczniowie mogli własnoręcznie sporządzić i obejrzeć preparaty mikroskopowe, poznali również ciekawe gatunki roślin znajdujących się w ekspozycji na wolnym powietrzu oraz w specjalnych szklarniach.

Azymut – na Puławy i Kazimierz.

Uczniowie Zespołu Szkół w Baniosze uczestniczący w projekcje koordynowanym przez nauczyciela przyrody mgr. Roberta Michotę pt. „Ekologia naszym azymutem”, którego głównym celem jest propagowanie turystyki i krajoznawstwa oraz edukacji ekologicznej dostrzegają wymierne korzyści z bycia jego beneficjentami. Realizacja projektu jest dla nich bardzo atrakcyjnym elementem uzupełniającym edukację w szkole i sposobem na poznanie ciekawych miejsc naszego kraju. Tym razem pierwszym celem ich eskapady były malownicze i niestety niesłusznie często pomijane przez turystów podążających do Kazimierza Dolnego Puławy. Historię miasta i bogactwo jego kultury przedstawił młodym obieżyświatom przewodnik puławskiego PTTK-u. Wśród zwiedzanych obiektów znalazły się: pałac Czartoryskich z pięknym parkiem, Świątynia Sybilli, Dom Gotycki, Panteon, Brama Rzymska oraz budząca dreszczyk emocji grota o długości 150m. Następnym etapem wycieczki był sam Kazimierz Dolny, z którego uczniowie wyruszyli okazałym statkiem Wikingów w rejs po Wiśle, aż do Janowca. Na zakończenie wizyty w Kazimierzu młodzi turyści udali się na Górę Trzech Krzyży, z której mogli podziwiać przepiękną panoramę Kazimierza Dolnego i okolic.
Wszyscy uczniowie wrócili z tej całodobowej wycieczki bogatsi o nowe doświadczenia i doznania, a na ich twarzach widać było zadowolenie i radość, a to właśnie zdaniem organizatorów wyjazdu: Roberta Michoty i Dariusza Słapka jest celem nadrzędnym tego typu przedsięwzięć – projektów, które na pewno dla takich chwil-uśmiechu i szczęścia młodzieży warto wdrażać.

Młodzi ekolodzy już na szlaku . . .

Od miesiąca marca 2010r.uczniowie Zespołu Szkół w Baniosze są beneficjentami projektu „Ekologia Naszym Azymutem” realizowanego w ramach kampanii Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności. Celem programu, którego pomysłodawcą, autorem i zarówno prowadzącym jest nauczyciel przyrody mgr Robert Michota jest propagowanie turystyki i krajoznawstwa oraz edukacji regionalnej i ekologicznej wśród uczniów z Zespołu Szkół w Baniosze. Realizacja projektu jest aktywnym elementem uzupełniającym edukację ucznia w szkole oraz sposobem na poznanie ciekawych miejsc i obiektów naszego regionu i nie tylko . Różnorodne formy spotkań i wypraw turystycznych pozwalają na przekazywanie wiedzy w zupełnie odmiennych warunkach niż system klasowo – lekcyjny.
Baniocha – ObrębPierwszą eskapadą w bogatym i atrakcyjnym harmonogramie projektowych działań był przeprowadzony 27 marca jednodniowy rajd pieszy pt.” Zwiedzamy nasze okolice”, którego trasa prowadziła z Baniochy przez Wilczynek-Kąty-Sierzchów-Dobiesz-Czarny Las-Czachówek aż do gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Obręb. Trasa wędrówki prowadziła poprzez urokliwe leśne, polne i częściowo utwardzone trakty naszej okolicy. Przemierzając ją młodzi turyści-ekolodzy mogli delektować się pięknem otaczającej ich, budzącej się z długiego zimowego snu przyrody, podejrzeć w środowisku naturalnym wiele zwierząt oraz śladów i tropów świadczących o ich obecności.
Niestety na trasie swej wyprawy młodzi ekolodzy napotkali miejsca świadczące o ludzkiej bezmyślności, braku wrażliwości, wręcz głupocie. Uczniowie mający już sporą wiedzę z zakresu sozologii i ekologii potrafili też wykazać się znajomością i zastosowaniem skali porostowej do odczytania stanu czystości powietrza w naszej okolicy.
Dotarcie do celu uwieńczone i nagrodzone było atrakcyjną, beztroską zabawą na licznych obiektach znajdujących się w gospodarstwie agroturystycznym w Obrębie. Wszyscy odważni „zaliczyli” zjazd na zjeżdżalni linowej oraz 6-cio metrową ścianę wspinaczkową, a Ci z mniejszym animuszem oddali się zabawom na trampolinie, ruchomym moście, licznym huśtawkom i grze w piłkę siatkową. Finałem wyczerpującej zabawy, po której odezwał się zdwojony apetyt było wieczorne ognisko z tradycyjnym pieczeniem kiełbasek. Cała trasa rajdu stała się jedną wielką, oryginalną, a co najważniejsze owocną lekcją przyrody, dzięki której uczniowie mogli lepiej poznać walory krajobrazowe własnej okolicy i po której nikt nie może zacytować starego polskiego powiedzenia ” Swego nie znacie, cudze chwalicie”

Uczniowie Zespołu Szkół w Baniosze wzięli również udział w XXXIX rajdzie „Szukamy Wiosny” organizowanym przez PTTK o/Piaseczno.

Konferencja inauguracyjna

Zespół Szkół w Baniosze pozyskał w sumie około 100 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację dwóch projektów, w których będą uczestniczyć uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
„Ekologia naszym azymutem” to nazwa projektu skierowanego do dwóch grup (ekologicznej i turystycznej) skupiających 50 dzieci. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach plenerowych oraz wycieczkach np. do oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody. Czeka ich także wyjazd na Wyżynę Krakowsko Częstochowską.
Konferencja inaugurująca rozpoczęcie zajęć odbyła się w naszej szkole dnia 18.02.2010r.

Zapraszamy uczniów zakwalifikowanych do projektu wraz z rodzicami na konferencjęw dniu 18.02.2010r., która odbędzie się w Zespole Szkół w Baniosze o godz. 17.00

Jesteś uczniem Zespołu Szkół w Baniosze? Mieszkasz w gminie Góra Kalwaria? Masz uzdolnienia muzyczne, plastyczne lub aktorskie?
Te zajęcia są dla Ciebie!

„Ekologia Naszym Azymutem” to projekt, w ramach którego możesz wziąć udział w bezpłatnych zajęciach ekologicznych lub turystycznych. Do uczestnictwa mogą zgłosić się uczniowie szkoły podstawowej.
Zajęcia będą się odbywać na terenie Zespołu Szkół w Baniosze, w plenerze, a także podczas wyjazdów na wycieczki.
Zajęcia rozpoczną się w lutym 2010 (po zakończeniu ferii szkolnych) i trwać będą do września 2010.

Zostaną utworzone dwie grupy:
– ekologiczna – 25 osób
– turystyczna – 25 osób

Zgłoszenie do udziału w projekcie:
Zgłoszenie na zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie deklaracji chęci uczestnictwa (dostępna w sekretariacie szkoły), a następnie po zakwalifikowaniu ucznia do określonej grupy – poprzez podpisanie deklaracji przez ucznia i jego rodziców.

Wszyscy uczestnicy otrzymują bezpłatnie materiały dydaktyczne oraz poczęstunek.
Zajęcia kończą się uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa.

Czekamy na Ciebie!

Skip to content