bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Bezpieczna szkoła

  /    /  Bezpieczna szkoła

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół w Baniosze uczestniczył w III Ogólnopolskim Konkursie pt. „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.

Podejmując rozliczne przedsięwzięcia zdobyliśmy tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkowstwo w Ogólnopolskim Klubie Bezpiecznych Szkół.

Poniżej w ogromnym skrócie prezentujemy wszystkie zrealizowane działania, które poddane były wnikliwej ocenie jury.

Otóż, przeprowadziliśmy debaty uczniowskie pt. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”, których zwieńczeniem stał się test sprawdzający (według układu opracowanego przez szkołę). Wszystko to miało miejsce podczas lekcji wychowawczych, a przekazywane wiadomości dostosowane były do wieku i poziomu rozwoju uczniów. Podczas zajęć podopieczni zostali zaznajomieni z pojęciami z zakresu wiedzy obywatelskiej (państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel, stolica, władza), a także utrwalili informacje o symbolach narodowych. Dołożono również wszelkich starań aby wzbudzić wśród wychowanków uczucia i postawy patriotyczne, umocnić poczucie więzi społecznej/grupowej, uświadomić rolę, jaką każda jednostka odgrywa w społeczeństwie, (zarówno lokalnych, jak i narodowym), zmotywować do przykładnego wypełniania roli obywatela państwa polskiego, a także wyjaśnić, że każdy człowiek oprócz obowiązków posiada również rozmaite prawa.

Zorganizowany został również konkurs na najładniejszą gazetkę ścienną wykonaną przez wszystkich uczniów uczących się w danym zespole klasowym. Oceną przygotowanych prac zajęło się jury w następującym składzie: dyrektor szkoły pan Dariusz Słapek, nauczycielka plastyki pani Maria Retmaniak, bibliotekarka pani Iwona Szymańska. Łącznie przygotowanych zostało 18 gazetek ściennych (dokładnie tyle ile zespołów klasowych liczy szkoła podstawowa i gimnazjum). Oceny dokonano w trzech kategoriach: klasy I–III (szkoła podstawowa), klasy IV–VI (szkoła podstawowa), klasy I–III (gimnazjum). Wszystkie prace były niezwykle twórcze, barwne, a przede wszystkim przemyślane i pouczające. Wymagały one ogromnego zaangażowania ze strony uczniów oraz wychowawców klas. Wyłonieni zwycięzcy w ramach nagrody otrzymali słodkie upominki.

Kolejno odbyły się konwersatoria pt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu i na ulicy – zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna”. W realizacji tego zadania nauczycieli wsparli funkcjonariusze Komisariatu Policji w Górze Kalwarii (pan Sylwester Dziarmaga i pan Paweł Chustecki), przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie (pan Łukasz Dormafalski) oraz wykwalifikowana ratowniczka medyczna (pani Iwona Szymańska) i instruktorka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (pani Marta Bedyńska). Głównym celem spotkań było uświadomienie uczniom, jakie zachowania są niewłaściwe i stwarzają zagrożenie oraz poszukiwanie sposobów poprawy bezpieczeństwa. Wychowankowie zasięgnęli wiedzy teoretycznej oraz wzięli czynny udział w zajęciach praktycznych z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdobyli informacje o tym, jakie czynności należy wykonać, aby pomóc poszkodowanemu w sytuacji omdlenia, utraty przytomności, ukąszenia, skręcenia, zwichnięcia, złamania, zranienia, wypadku, nagłego ataku choroby itp. Wszyscy byli niezwykle aktywni, uporządkowali już posiadaną wiedzę, wzbogacili ją o nowe wiadomości, a przy tym zapamiętali cenne wskazówki i rady wykładowców.

Skip to content