bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Młodzi programiści

  /    /  Młodzi programiści

Komputer towarzyszy człowiekowi już od najmłodszych lat jego życia, a poszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji stało się głównym nurtem globalnej cywilizacji.

W związku z powyższym współczesna szkoła stanęła przed nowym wyzwaniem – przygotowaniem absolwenta do życia w społeczeństwie informacyjnym, co znalazło odzwierciedlenie w ogólnych zadaniach szkoły zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Jednym z głównych celów nauczania nie tylko informatyki, lecz wszystkich przedmiotów jest nabywanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz kształtowanie algorytmicznego myślenia w rozwiązywaniu problemów. W tym ostatnim niezmiernie przydatna okazuje się nauka programowania. Języki programistyczne nie są już domeną informatyków, lecz narzędziem, które pozwala uczniom rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem techniki i z owoców tego postępu świadomie korzystać. Programowanie stało się – obok języka ojczystego i jednego języka obcego – trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Ponadto zgodnie z tym, co powiedział Bill Gates:

„Nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu.
Pozwala wypracować umiejętność efektywnego myślenia
o rzeczach niezwiązanych z informatyką.”

Charakterystyka innowacji

Pomysł realizowania innowacji pedagogicznej na zajęciach koła informatycznego dla uczniów szkoły podstawowej narodził się w związku z przystąpieniem szkoły do III edycji programu Mistrzowie Kodowania, który ma na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach.

Podczas zajęć podopieczni nauczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Scratch to edukacyjny język obiektowy, stworzony jako środek do nauczania dzieci i młodzieży podstaw programowania oraz środowisko programistyczne służące do tworzenia i uruchamiania programów w tym języku. Scratch umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki. Programowanie odbywa się w sposób wizualny – elementy języka mają kształt puzzli, a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się kod przypisany określonemu obiektowi. Obiekty mogą reagować na zdarzenia zewnętrzne. Wygląd postaci przypisanych do obiektów można wybierać z zasobnika, tworzyć lub importować z zewnątrz.

Scratch to także serwis społecznościowy, pozwalający każdemu na umieszczanie stworzonych w tym języku programów, dyskutowanie o nich oraz oglądanie i pobieranie prac stworzonych przez innych użytkowników tego serwisu.

Cel innowacji

Głównym celem innowacji „Młodzi Programiści” jest rozwijanie umiejętności programistycznych uczniów zdolnych. Realizacja tego celu pozwoli również skierować uwagę uczniów na pożyteczne zastosowanie komputera i Internetu oraz zagospodaruje ich czas wolny.

Cele szczegółowe

 • Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym;
 • Rozwijanie zainteresowań informatycznych;
 • Zapoznanie ze środowiskiem Scratch;
 • Nabycie kompetencji tworzenia prostych programów, gier i animacji w Scratchu;
 • Nabycie zdolności opracowywania prostych algorytmów;
 • Doskonalenie umiejętności pracy w grupie;
 • Rozwijanie zdolności wytrwałego dążenia do celu;
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów;
 • Kreowanie naukowego stylu działania i myślenia uczniów;
 • Kształtowanie umiejętności podejmowania planowanych działań.

Spodziewane efekty i korzyści płynące z realizacji innowacji

Uczniowie w czasie zajęć nabędą podstawowe umiejętności tworzenia prostych skryptów, będą potrafili samodzielnie zaprojektować i zrealizować grę czy prostą animację w programie Scratch oraz zaprogramować swojego duszka tak, aby zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami. Ponadto uczniowie rozwiną swoje umiejętności w zakresie optymalnego planowania i realizowania określonych działań, pracy w grupie (wykazywania poczucia odpowiedzialności za wynik pracy całej grupy), podejmowania decyzji, oceniania i komunikowania się z innymi.

Lista korzyści, jakie daje nauka programowania jest długa. Przede wszystkim pozwala lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne, dzięki czemu uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze zrozumieniem realizować z jej użyciem własne projekty i wykorzystywać dla własnych potrzeb.

W nowoczesnym społeczeństwie brak podstawowego zrozumienia zasad działania komputerów jest odpowiednikiem analfabetyzmu i utrudnia odnalezienie się w dzisiejszych realiach. Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie może ułatwić im znalezienie dobrej pracy, w różnych, niekoniecznie związanych z informatyką dziedzinach. Należy w tym miejscu dodać, iż tworzenie oprogramowania jest jednym z filarów innowacyjnej gospodarki, przez co niesie korzyści nie tylko dla jednostek, lecz całego społeczeństwa.

Mierzalnym efektem zrealizowanej innowacji pedagogicznej będą gry, programy i animacje stworzone przez uczniów uczestniczących w zajęciach, które zostaną udostępnione w serwisie scratch.mit.edu/ oraz na stronie internetowej szkoły.

Netografia

 • www.mistrzowiekodowania.pl
 • scratch.mit.edu
 • wiki.mistrzowiekodowania.pl

W marcu zakończyliśmy tegoroczny cykl spotkań w ramach programu Mistrzowie Kodowania. Poniżej przedstawiamy najciekawsze prace naszych uczniów.

→ Alicja Walczyk –  Zobacz

→ Antoni Łyżwa –  Zobacz

→ Kacper Wójcicki –  Zobacz

→ Marcel Ogrzywalski –  Zobacz

→ Patryk Górski I –  Zobacz

→ Patryk Górski II –  Zobacz

→ Marcel Ogrzywalski –  Zobacz

→ Patryk Górski III –  Zobacz

→ Alicja Walczyk –  Zobacz

→ Karol Dąbrowski –  Zobacz

→ Kacper Wójcicki –  Zobacz

 

Opracowali:
mgr Anna Zięba
mgr Milena Leszczyńska

Skip to content