bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

English is your Future

  /    /  English is your Future

Znajomość podstaw języka angielskiego w dzisiejszych czasach zdaje się być koniecznością. Obecnie większość młodych ludzi zdaje sobie sprawę jak trudno jest znaleźć dobra pracę i utrzymać się na rynku a „język angielski na poziomie komunikacyjnym” to priorytet na liście wymagań. Innowacja pedagogiczna ma na celu rozbudzenie w uczniach potrzeby pogłębiania wiedzy w zakresie wiedzy o Wielkiej Brytanii. Dzięki zagadnieniom przekazywanym na zajęciach uczniowie będą mieli możliwość poznania kultury, tradycji i zwyczajów Brytyjczyków. Dzięki warsztatom językowym organizowanym przez szkołę językową „Just Time” gimnazjaliści będą się stykać z żywym językiem poprzez film i lekcje z native speakerem. Program innowacji realizowany będzie podczas godzin języka angielskiego oraz koła przedmiotowego w 3-letnim cyklu nauczania. Godziny te zostaną przeznaczone na zajęcia pogłębiające i rozszerzające wiedzę o Wielkiej Brytanii (elementy geografii, historii, kultury i życia codziennego) w korelacji z podręcznikiem do języka angielskiego oraz w oparciu o materiały przygotowane przez nauczyciela. Dzięki metodom aktywizującym oraz wykorzystaniu multimediów uczniowie będą mieli możliwość tworzenia projektów i prezentacji.

Cele ogólne

 • rozbudzanie i poszerzanie wiedzy o Wielkiej Brytanii
 • rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach (mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie, gramatyka)
 • rozwijanie i kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur
 • stosowanie zdobytej wiedzy w sytuacjach naturalnych

Cele szczegółowe

 • uczeń odkrywa zdolności i predyspozycje językowe poprzez róże działania takie jak prezentacje i projekty
 • ćwiczy umiejętność pracy w zespole
 • nawiązuje swobodny dialog
 • dostrzega różnice interpersonalne i akceptuje je
 • rozumie i wypowiada się w języku angielskim

Tematyka

Wiedza o Wielkiej Brytanii obejmować będzie następujące obszary:

 • geografia ogólna (położenie, klimat)
 • historia (rodzina królewska)
 • podróżowanie i turystyka (stolice, atrakcje turystyczne)
 • styl życia (tradycje, jedzenie, czas wolny, kuchnia)
 • sport
 • szkolnictwo
 • kultura (sławni ludzie, symbole, ikony)

Metody realizacji

Formy realizacji założeń innowacji dostosowane są do różnych typów modalnych: kinestetycznego, słuchowego i werbalnego poprzez uwzględnienie różnorodnych technik i środków nauczania. Podczas zajęć przeważać będą metody aktywizujące, które mają za zadanie stawianie ucznia w sytuacjach, w których zmuszony jest do podejmowania określonych działań. Ponadto uczniowie będą brać udział w warsztatach językowych, prowadzonych przez obcokrajowców, co umożliwi wykorzystanie języka angielskiego w praktyce. Dodatkowa formą kontaktu z „żywym” językiem będą zajęcia lekcyjne pod kierunkiem studentów filologii angielskiej.

Opracowała:
mgr Marta Bedyńska

Skip to content