bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Projekty gimnazjalne   /  Ostatni Cichociemny

Ostatni Cichociemny

Celem projektu było: przybliżenie wiedzy historycznej o formacji cichociemnych, zapoznanie z życiem i działalnością podporucznika Aleksandra Tarnawskiego, pielęgnowanie tożsamości narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie zdolności artystycznych, kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Uczniowie realizujący projekt zdobywali wiadomości dotyczące formacji Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, opracowywali je na lekcjach historii, zajęć z wychowawcą oraz na spotkaniach projektowych. Przygotowali gazetkę ścienną – „Ostatni Cichociemny w Baniosze”. Przygotowali dwa spektakle:

10.10.2017r. – „Gdzie są chłopcy z tamtych lat” z okazji uroczystości odsłonięcia kamienia upamiętniającego zrzut Cichociemnych pod Baniochą w nocy 16 na 17 kwietnia 1944 roku w ramach operacji „Weller 12”; podczas uroczystości doszło do spotkaniaz ostatnim Cichociemnym – kapitanem Aleksandrem Tarnawskim;

21.04.2018r. – „Romantycznie ku niepodległości” (rocznica zrzutu Cichociemnych w Baniosze). Spektakl ten uczniowie zaprezentowali dwukrotnie: w plenerze przy kamieniu oraz ponownie przed społecznością szkolną dn. 27.04.2018r. podczas szkolnego Dnia Barw Narodowych, czym symbolicznie zakończyli realizację projektu.
Dzięki zdolnościom i pomocy uczennicy kl. III ag Barbary Walczak został opracowany album ze zdjęciami z uroczystości z udziałem ostatniego żyjącego Cichociemnego – Pana Aleksandra Tarnawskiego, będący wspaniałą pamiątką spotkania. Ponadto nawiązano współpracę z Fundacją im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, dzięki której uczniowie poznali historię utworzenia formacji, punktów werbunkowych w Szkocji i organizacji lotów do Polski, a także symbolu i miejsc upamiętniających zrzuty. Zapoznali się również z losami Cichociemnych w okresie powojennym, poznali postać ostatniego żyjącego Cichociemnego – Pana Aleksandra Tarnawskiego i nawiązali kontakt listowny.

W wyniku współpracy uczniowie biorący udział w projekcie wyjadą na letni wypoczynek do Janowa Lubelskiego w terminie 24.07 – 3.08.2018 r., co jest dla nich nagrodą za zaangażowanie i realizację celów projektu.

Uczniowie biorący udział w projekcie:

Ilona Bednarczyk

Jakub Wilk

Łukasz Filipowski

Michał Kasprzak

Wiktoria Badowska

Daria Adamska

Izabela Sroczyńska

Daria Pindelska

Wiktoria Stachowska

Agnieszka Durka

Małgorzata Sasanka

Julia Gołębiewska

Natalia Świstowska

Alicja Walczyk

Kacper Mierzejewski

Julia Mierzejewska

Adrian Styczyński

Patrycja Świątkiewicz

Magdalena Milewska

Amelia Pindelska

Damian Karaluch

Szymon Furmański

Amelia Pindelska

Aleksandra Markowska

Bartosz Bogumił

 

Opiekunowie:

Agnieszka Sałańska

Monika Walczak

Skip to content