bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Aktualności   /  Ogromny sukces . . . wielkie brawa!!!

Ogromny sukces . . . wielkie brawa!!!

Weronika Burna uczennica klasy 5b pod okiem nauczyciela przyrody Roberta Michoty dokonała czegoś co wydawać by się mogło niemożliwym dla piątoklasisty . . . a jednak osiągnęła to i w przepięknym stylu uzyskała tytuł LAUREATA w najbardziej wymagającym, wieloetapowym konkursie wiedzy przyrodniczej organizowanym przez Kuratorium Mazowieckie.
Tegoroczna, bardzo szeroka tematyka obejmowała między innymi zagadnienia fizyczne z optyki, mieszanin i sposobów ich podziału, właściwości substancji i wpływu na nie temperatury, wody, tlenu, badania sił oporu, tarcia, rozszerzalności cieplnej, dyfuzji oraz przemian fizycznych i chemicznych. Z geografii uczennica musiała wykazać się umiejętnościami czytania różnorodnych map i planów (w tym poziomicowych), obliczania odległości posługując się skalą, wyznaczania współrzędnych geograficznych, szczegółową znajomością rzek, jezior i kanałów Polski oraz krajobrazów Polski, Europy i świata. Zakres biologiczny konkursu to np. znajomość różnorodnych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka: zwierząt, roślin, grzybów, protistów, bakterii i wirusów, oraz chorób które mogą wywołać i sposobów im zapobiegania. Jednym słowem „zagadnienie morze”. Uczennica wykazywała się również znajomością techniki mikroskopowania oraz wiadomościami dotyczącymi zjawisk zachodzących w ciekach wodnych, zjawisk pogodowych. Bardzo istotnym tematem konkursu była ochrona przyrody, znajomość różnorodnych form jej ochrony z naciskiem na parki narodowe Polski i świata. To nie wszystkie wymagane treści jakie musiał przyswoić i opanować uczeń szkoły podstawowej, dlatego z grona ok. 11000 startujących uczniów do etapu wojewódzkiego przeszło tylko 35 najzdolniejszych, a laureatami zostało tylko 25 uczniów, a wśród nich uczennica klasy 5b Zespołu Szkół w Baniosze Weronika Burna.
Ten spektakularny sukces byłby niemożliwy gdyby nie talent naszej Laureatki, ale przede wszystkim jej olbrzymia pracowitość, ciekawość świata i rządza wiedzy. O tym osiągnięciu zadecydowała ścisła i bardzo aktywna współpraca uczennicy i rodziców z nauczycielem przyrody Robertem Michotą, który musiał w dość krótkim czasie (kilku miesięcy) przeprowadzić uczennicę klasy piątej przez praktycznie całą podstawę programową szkoły podstawowej oraz treści poza nią wykraczające. Tym bardziej naszej LAUREATCE Weronice Burnej, oraz jej nauczycielowi prowadzącemu Panu Robertowi Michocie należą się wielkie brawa i szczere gratulacje.

Skip to content