bip

ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze

  /  Projekty gimnazjalne   /  Odkrywcy naszych czasów

Odkrywcy naszych czasów

Odkrywcy naszych czasów to projekt mający na celu przybliżenie sylwetek znanych współczesnych podróżników.
Prawie każdy zna nazwiska takie jak: Kolumb, Magellan czy Diaz. Nie każdy jednak wie, że w dzisiejszym świecie, w XXI w., nadal jest wiele do odkrycia. Uczennice realizujące projekt skupiły się na przedstawieniu informacji na temat tych, którzy dziś „odkrywają nowy świat”. Podczas pracy samodzielnie wybrały swoich podróżników i systematycznie oraz terminowo przygotowywały informacje na ich temat. Każdy uczestnik projektu konsultował się z opiekunem i ćwiczył umiejętności selekcji informacji. Lider grupy, którym została Sylwia Łechtańska, koordynował pracę zespołu, dzięki czemu uczennice ćwiczyły systematyczność i terminowość wykonywanych zadań.
Podczas realizacji projektu przybliżone zostały sylwetki m.in. podróżnika, fotografa, pisarza i publicysty opisującego wyprawy po Ameryce Południowej – Wojciecha Cejrowskiego, dziennikarki, podróżniczki i pisarki – Martyny Wojciechowskiej, brytyjskiego podróżnika i alpinisty Bear’a Grylls’a. Efektem pracy uczennic była prezentacja filmów obrazujących dokonania odkrywców naszych czasów oraz gazetka ścienna na korytarzu szkolnym. Cele projektu, które zostały wspólnie ustalone przez członków grupy zostały zrealizowane. Wszystkie uczennice biorące udział w pracy nad projektem wykazały się kreatywnością i samodzielnością. Ćwiczyły umiejętności pracy w grupie i selekcji informacji. Wykazały się pomysłowością i inicjatywą dotyczącą formy prezentacji projektu.

Uczniowie biorący udział w projekcie:
Sylwia Łechtańska
Maja Całka
Patrycja Górka
Klaudia Jaworska
Kinga Redzik
Dominika Chmielewska
Lidia Stępień

Opiekun:
Anna Woźniak

Skip to content